נהגים שמתעסקים בפלאפון לכלא

שו”תקטגוריה: מוסרנהגים שמתעסקים בפלאפון לכלא
נתן שאל לפני שנה 1

שלום הרב,
אשמח אם תוכל לפתור לי סתירה מוסרית שיש לי.
אני מאמין במוסר שהוא בעיקרו דאונטולוגי.
אני סובר שהקריטריונים למוסריות מעשה הם הכוונה (בעיקר), האוטונומיה והמאמץ שאדם משקיע.
הקריטריון שאני חושב שהוא הכי פחות רלוונטי הוא התוצאה (אם כי יש מקום להגיד ששיקול הדעת כלפי *הסיכויים* לתוצאה טובה או רעה הוא חשוב).
יחד עם זאת, חשבתי על מקרה שקשה לי לגבש עמדה מוסרית לגביו.
אני רואה שמענישים נהגים שהרגו הולכי רגל בגלל התעסקות בפלאפון בצורה הרבה יותר משמעותית מנהגים שהתעסקו בפלאפון אך לא הרגו אף אחד.
והאמת היא שאני מסכים עם זה באיזשהו מקום. נראה לי מוגזם לשים בכלא כל נהג ששיחק בפלאפון. זה עונש לא סביר בעליל.
מצד שני, שניהם עשו את אותו במעשה, עם אותו הכוונה (לצורך העניין).. באמת לדעתי שניהם לא מוסריים באותה המידה. אז איפה ההבדל? מדוע התוצאה פה משפיעה כל כך על העונש?
חשבתי אולי שצריך לנתק את ההנחה שעונש הוא לא פונקציה של מוסריות, אך גם שאר הטעמים כמו הרחקת מסוכנים לא שייכים פה. שניהם מסוכנים באותה המידה. בעצם שניהם אותו אדם בכל מובן בערך (מוסריות, סכנה וכו’).
איפה הכשל שלי נמצא לדעתך? באיזו הנחה?
תודה,
נתן

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

בתורת הענישה מובאים כמה נימוקים לעונש. אחד מהם הוא סנקציה על חומרת העבירה, השני הוא נקמה על התוצאה (המדינה מבצעת נקמה מבוקרת במקום הקרבן או משפחתו), כפרה, הרתעה וכדו’.
מבחינת חומרת העבירה נראה שאין שום הבדל בין משחק בפלאפון שגרם למותו של אדם למשחק שלא גרם למוות. ניסיון לרצח חמור בדיוק כמו רצח. אבל מבחינת הנקמה על התוצאה כמובן שיש הבדל.  ספציפית כאן אולי יש מקום לחלק שהרי יש מצבים שבהם משחק בפלאפון הוא  פחות מסוכן (הנסיבות הן כאלה שניתן להניח בסבירות לא רעה שלא יקרה כלום). לכן אם נפגע מישהו זה מעיד שהנסיבות היו כאלה שלא נכון לשחק בפלאפון, ואז יש הצדקה לעונש חמור יותר.
ומעל הכל, העובדה שיש לך תחושה כלשהי, אם אתה מגיע למסקנה שהיא סותרת עקרונות אחרים שלך אתה צריך להחליט במה אתה מאמין ולוותר על הצד השני. אין שום קדושה בתחושות הללו.

‫נתן‬‎ הגיב לפני שנה 1

ומדוע להעניש מישהו מתוך נקמה זה בסדר?
האם יש ערך בנקימה לדעתך?

או שמא אתה טוען שזה טבע האדם ואנחנו פועלים כך בסוג של בדיעבד?

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

הטענה היא שנקמה היא רגש טבעי ולגיטימי אלא שלאדם עצמו לא נכון לתת לנקום. זה יהיה לא פרופורציוני ויזיק לנפשו שלו. לכן המדינה עושה זאת במקומו באופן קר ומבוקר. בהקשר הדתי זה פחות לגיטימי כי מאמינים שיש מי שינקום במקומנו (הקב”ה).

אורן הגיב לפני שנה 1

מעתיק לכאן תגובה קשורה משו”ת דומה:
אורן הגיב לפני 4 חודשים
גם בתפיסה שבה מענישים רק בשביל הגנה והרתעה, יש מקרים שבהם הגמול הוא מה שנותן לגיטמציה להעניש בכלל. לדוגמא, נניח שמדובר בפושע זקן שאינו מהווה סכנה לחברה, אבל יש צורך להרתיע פושעים אחרים שילכו בעקבותיו. מבלי שהיה לחברה הצדקה להעניש את הזקן מתוקף זכות הנקמה בו, לא יכלנו להענישו, כי יש פה בעיה של מציל עצמו בנפש חברו (הציבור משיג הרתעה מאחרים ע”י פגיעה בצד שלישי – בזקן).
—————
mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים
נכון מאד. נדמה ליי שכתבתי זאת כאן (אולי בטור 47 על הענישה), שהגמול הוא ההצדקה לתת עונש מרתיע. מי שלא מגיע לו גמול אזי גם אם כשנעניש אותו נשיג הרתעה אין הצדקה להענישו.
————–

מעבר לזה אפשר להוסיף שבהקשר הדתי הנקמה גם מרבה נזק בעולם. למשל אם ראובן רצח בשוגג את קרובו של שמעון, ושמעון רוצה לנקום נקמת דם בראובן ולהורגו, הנקמה לא תשיב את קרובו של שמעון לחיים, אלא רק תוסיף מוות לעולם. לכן במיוחד במקרים של נזקים שנוצרו בשוגג יש להימנע מנקמה למרות שהימנעות מנקמה יש בה מעין פגיעה במידת הצדק. זאת גם הסיבה שעין תחת עין – ממון. מבחינת הפשט (והצדק), היה נכון יותר להוציא את עינו של מי שהוציא עין לחברו אפילו בשוגג. אבל בהסתכלות כוללת יותר, כדי להרבות שלום בעולם יש להמיר את זכות הנקמה בתשלומי פיצוי (אפילו שזה לא הכי צודק). לכן יש סוברים שגובה הפיצוי תלוי בשווי עינו של הפוגע ולא של הנפגע, כי הפוגע משלם לנפגע כדי שלא יוציא לו את עינו שלו.

‫נתן‬‎ הגיב לפני שנה 1

אז ההצדקה של המדינה לעשות דבר כזה היא כדי להשליט סדר? שלא יבוא אדם פרטי וינקום?

ואם כן, אז מדוע זה בסדר? בגלל תחושות נקם שולחים בנאדם לכלא?

מיכי הגיב לפני שנה 1

כן. יש תחושת נקם ויש הצדקה לממשה (כי מגיע לו). בניסיון לרצח יש הצדקה אבל אין תחושת נקם ולכן אין צורך לממשה.

אורן הגיב לפני שנה 1

לגבי ההצדקה לממשה, אני חושב שיש גם עניין של יצירת הרתעה לפושעים פוטנציאליים אחרים והרחקת הפושע מהחברה כדי להגן עליה (ואולי זה בעצם ההצדקה העיקרית, כי רק הקב”ה יודע אם באמת מגיע לאותו אדם עונש, ואיזה עונש)

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

ברור. בתורת הענישה מובאים הרבה נימוקים. כאן הזכרתי רק שניים שלושה כדי להדגים.

אורן הגיב לפני שנה 1

חשבתי להסביר את הפסוק ומכה אדם יומת במי שניסה להכות את חברו למוות ובסוף לא עלה בידו. שהרי נאמר כמה פסוקים לפני כן, ומכה כל נפש אדם מות יומת, מכאן שהפסוק ומכה אדם יומת עוסק במי שלא היכה את הנפש. התורה מלמדת שדין שניהם מיתה. אלא שלמכה הנפש זו מיתה בידי אדם שאינה ניתנת להמרה בתשלום, ולמכה האדם זו מיתה בידי שמים שניתנת להמרה בתשלומין.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אולי. ובפרט אפשר שזה ההסבר לשיטת הרמב”ם התמוהה שחמישה תשלומים הם סוג של קנס או כופר (שהמודה בהם פטור). אם כי שם מדובר על חובל ולא על ניסיון לרצח שכשל. ועוד מצינו כעין זה בכמה מקומות על חבלה “מה לי קטלא כולא מה לי קטלא פלגא” (ראה למשל תוס’ גיטין מב ע”ב ועוד). ושוב זה על חבלה ולא על ניסיון לרצח.

השאר תגובה