ניסים ושמיטה

שו"תקטגוריה: אמונהניסים ושמיטה
איתן אברהם שאל לפני 2 שנים

שלום רב.
אני קורא את ספרך אין אדם שליט ברוח, שם אתה מציג גישה הרואה בצורך בניסים ילדותיות וחוסר סדר בבריאה. ההבנה שעדיף שאנחנו נפעל בעולם היא לא דיעבדית, היא הבוגרת והרצויה.
שאלתי היא שבתורה עצמה נראה שיש פעמים שיש תלות בין האופן בו אנו נתנהג למה שיקרה בעולם. אם נתנהג בצורה אידיאלית או להפך יהיו התרחשויות בלתי טבעית בהתאם. דוגמה מובהקת לדעתי היא השמיטה, לדעתי כל פרשת בחוקתי מדברת על תלות בקיומה של השמיטה (ואכמ"ל). אבל גם ללא זה, התורה אומרת שאנו נתקיים בשנת השמיטה ובשנה שאחרי, על בסיס השנה השישית. וציויתי את ברכתי…
ע"פ הבנה עמוקה זו שהבאתי מדבריך למעלה, אני תמה איך התורה מצווה על מצוה שבעומק תשתיתה בנויה על צורת חיים ניסית בלבד. (אני מזכיר שלשיטתך אין הבדל בין ניסים גלויים לניסתרים).

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

הסברתי שם גם את עניין הניסים והתלות הזאת (המעורבות האלוקית) בתורה. הצעתי הצעה של התבגרות הדורות.
התורה לא מציעה מצווה שקיומה מבוסס על נס, אלא מבטיחה שיהיה נס. זה לא אותו דבר. התורה מבטיחה אריכות ימים למכבד הוריו, אבל הכיבוד אינו נעשה בגלל אריכות הימים. וכן לגבי שכר בעוה"ב (כפי שהאריך הרמב"ם בפ"י מהל' תשובה).
מה עוד שאם בשנה השישית קרה נס אז בשנה השביעית אנחנו כבר אחריו. זו לא הסתמכות על נס עתידי.

איתן אברהם הגיב לפני 2 שנים

כוונתי היא שהנס תשתיתי בשביעית, לא כי הוא כתוצאה ממעשנו, ולא כי מקיימים את המצווה בשביל הנס. אלא כי רק כך המצווה הזאת יכולה להתקיים. אחרת חוזרת השאלה מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נקצור…

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

הבנתי מה שהתכוונת, ועניתי.

משה הגיב לפני 2 שנים

בעקבות הערתך כי הנס כבר קרה בשישית – שנים שאני מתקשה מה הדין אם לא קרה, האם יש חובה לשמור שביעית

מיכי הגיב לפני 2 שנים

מה יש להתלבט? בוודאי שכן. לא שמענו שהמצווה תלויה בברכה שבשישית. כתבתי שזו הבטחה וחא הגדרה של המצווה. כמו עוה"ב למצוות.

אולי אם בעיניים רואים שבשישית התבואה לא עשתה ל ג' שנים אין חיוב להסתכן ברעב ? סכ"ס זה לא מג' עבירות שמוסרים עליהם את הנפש ?
[השאלה כמובן גם בזמן ששמיטה נוהגת מדאורייתא, ק"ו בזמנינו שדרבנן וספק אם חיוב או מנהג טוב לשמט או בכלל אין עניין לשמט ויש גם ספק באיזו שנה חלה השמיטה, יש ג' דעות בראשונים באיזו שנה זזה חל, וכל שנה שנצביע עליה יש רוב דעות בראשונים שזו לא השנה הספפציפית הזאת]

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

ברור שאם יש חשש לנפש אין לשמור שמיטה. פיקו"נ דוחה את כל התורה. וכי זה צריך להיאמר בכלל? גם הברכה בשישית לא באה לפתור בעיית פיקו"נ אלא זו ברכה להוסיף רווחה על שמירת השמיטה. לכן גם אמרתי שאין שום סיבה לחשוב שהברכה היא תנאי לחיוב במצוות השמיטה.

השאר תגובה

Back to top button