נ"מ בסוגיית לא תעמוד על דם רעך

שו”תקטגוריה: עיון תלמודינ"מ בסוגיית לא תעמוד על דם רעך
יבם שאל לפני חודש 1

לעניין מצוות ‘לא תעמוד על דם רעך’ אנחנו רואים הרבה דיונים בראשונים ובאחרונים לגבי מהם הגדרים המדויקים בהם מתחייבים באיסור של ‘לא תעמוד’, לדוג’- החיוב להוציא ממון, להסתכן, הצלה בלי רצון מצד הניצל וכו’.          מהצד ההלכתי, הלאו של ‘לא תעמוד’ מוגדר כלאו שאין בו מעשה, כיוון שכך אין חיוב מלקות על אי קיום שלו (עבירה עליו), לפיכך נראה שברמה הטכנית אין שום נפקא מינה בנוגע לקיום או אי-קיום המצווה.                          חשבתי אולי שלעניין פסילה לעדות תהיה נפקא מינה אבל ראיתי בתומים (סימן לד ס”ק א) שלדעת הרמב”ם לפחות אין פסילה לעדות בלאו שאין לו מעשה, הנ”מ הטכנית היחידה שהצלחתי למצוא היא מלקות לשיטת ר’ יהודה שמלקה על לאו שאין בו מעשה.
ברור לי שמבחינה מוסרית אף אחד מהראשונים לא חלק על כך שיש חיוב בכל מקרה לגופו, ברור שאם אדם יכול להציל אדם בעלות מזערית בעבורו (נניח שקל בשבילנו) אין לו שום הצדקה מוסרית שלא להציל. לא סביר שבשמיים יבדקו קודם האם מבחינת הגדרים היבשים נעשתה עבירה או לא ולכן לא ברור לי כל כך מה התפקיד של העיסוק המפורט הזה והניסיון לברר מתי יש חיוב ומתי אין, גם אם נגיד שכל המטרה בהגדרה זו הוא להגדיר מה לעשות בתחומים אפורים לא נראה שזה מה שהפוסקים מנסים לעשות. האם יש נפקא מינה/חשיבות אחרת שפספסתי?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

לא הבנתי למה אין נפ”מ. עברת על לאו. למה צריך עונש כדי שתהיה נפ”מ?
מוסכם על הכל שאין פסילה לעדות בלאו שאין עליו מלקות (זו גמרא). מי שנפסל הוא רשע, ורשע הוא מי שחייב מלקות. והפילו השופט והיכהו כדי רשעתו.
בהחלט פספסת. השאלה האם עובר על לאו. לא מבין את כל הדיון שלך. זו נפ”מ למהדרין.
 

פלוני הגיב לפני חודש 1

בפשטות זו לא גמרא

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

הגמרא סנהדרין כו ע”ב: ארבעים בכתפיה וכשר? נכון שאין הכרח (כי אולי זה רק ביטוי להראות שעבר על לאו), אבל זה בהחלט הפירוש הסביר. הגר”א כותב שמכאן המקור. נדמה לי שאין חולק על כך.

יבם הגיב לפני חודש 1

לא הבנתי, אם בכל מקרה בשמיים אני נחשב רשע באותה המידה אם עברתי על לאו ואם לא עברתי על לאו למה זה שעמדתי בקריטריונים של איזו עבירה אמור לשנות לי? לא נראה לי שיש סביר שהמקרה בו עוברים על לאו הוא בהכרח יותר גרוע ממקרה בו לא עוברים על לאו.

מיכי הגיב לפני חודש 1

זה כבר עניין של טעמך האישי. אבל לומר שאין נפ”מ זו פשוט טעות. יש גם נפ”מ האם יש חובה להוציא את כל ממונך (כמו בלאו) או לא.

השאר תגובה