סגולת ישראל וקידוש ה'

שו”תסגולת ישראל וקידוש ה'
חיים שאל לפני 3 שנים

שלום הרב. קראתי את הספר השני בטרילוגיה, ובשיחה על סגולת ישראל וקידוש ה’ היו חסרים לי ההתייחסויות הבאות:
לגבי סגולת ישראל – היה חסר לי ההתייחסות המפורשת בתלמוד (ב”ב י’:) “נענה רבן גמליאל ואמר צדקה תרומם גוי אלו ישראל דכתיב ומי כעמך ישראל [וגו’] וחסד לאומים חטאת כל צדקה וחסד שעכו”ם עושין חטא הוא להן שאין עושין אלא להתיהר בו וכל המתיהר נופל בגיהנם שנאמר (משלי כא, כד) זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון ואין עברה אלא גיהנם שנאמר (צפניה א, טו) יום עברה היום ההוא” – אני משער שתבאר שדרשת חז”ל מהפסוקים טעות, נכון? 
לגבי קידוש ה’ – היה חסר להתייחסות לעמדה שקידוש ה’ זה נפעל, שלא קשור לכוונת האדם. כלומר, כל הדיון שערכת האם זה הגיע מכוונת האדם – לא רלוונטי. השאלה היחידה האם נוצר קידוש ה’ או לא. 
ויש להעיר משו”ת מהרי”ל סי’ ע”ב שכתב – ומה שכתב בהני דנהגו מתוך רשען דמיקרי קדוש וחסיד, אין ה”נ קרא נמי כתיב נתנו נבלת עבדך וגו’ ומוקמינן בהני דנהרגים מתוך רשען וכל ישראל קדושים הם עכ”ל, אבל צ”ע כוונתו שיתכן שמיירי במת מתוך רשען שמסר נפשו על קידוש ה’ שלא לעבור להשמד אע”פ שהוא היה רשע במצות אחרות דמ”מ מקרי קדוש, ולא דמי למי שנהרג בלי שהוא עשה כלום מצד עצמו
וראה גם ביוסיפון: “כי כל איש אשר ימות במלחמה על עם ה’ ועל מקדשו ועל תורתו יהיה בגורל ה’ וחלקו, ויתיישר ללכת אל האור הגדול ולא ירא החושך המחשיך הנפשות”. גם אם הוא לא מקור הלכתי, הרי שהוא מסיח לפי תומו מה הייתה האמונה הרווחת כבר בזמנים קדומים.
 
לגבי עצם הסברא. ניתן לחלק בין אדם קדוש שבוחר למסור את הנפש, לבין העובדה שאדם מת מחמת יהדותו. במידה ואנו מניחים שהגויים טובחים בנו בגלל עצם היהדות, אנטישמיות, אזי ניתן לומר שהיהדות באה לידי ביטוי. ולכן זה קידוש ה’. ראה על כך במאמרו של עמיטאל שיובא כאן.
 
עוד מקורות ראה במאמרו של ד”ר יחזקאל ליכטנשטיין שכתב בעיין זה והביא עדויות ומקורות בנושא – ‘הגדרת קידוש השם בתקופת השואה’.ואצל הרב יהודה עמיחי – ‘בעקבות המאמר “הגדרת קידוש השם בתקופת השואה’ (שני אלו מצויים ברשת).
 
וראה גם כאן – http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=24159&hilit=%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9&start=120#p499480

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

יש עוד מקומות רבים בספרות חז”ל שניתן היה להתייחס אליהם. אני באמת לא נסכים לדברים, לפחות לגבי הגויים שאני מכיר כיום. אולי בזמנם היה אחרת (אני בספק רב).
מה שנוצר קידוש השם אינו עניין להערכה כלפיהם. מה עוד שבמותם של אלו לא נוצר שום קידוש השם אלא חילול השם (שיהודים מתים ואויביהם מצליחים). נדמה לי שהפניתי למאמרים הללו. אני מכיר אותם היטב.

השאר תגובה

Back to top button