סוכה

שו"תסוכה
אביב שאל לפני 5 חודשים

מה דעת הרב על הטיעון הנ״ל מבחינה הלכתית יש תוקף לטיעונים כאלו?https://www.inn.co.il/news/579580

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 חודשים

כבר נשאלתי ועניתי

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

סליחה, התבלבלתי. עניתי בקצרה בוואטסאפ. מעתיק לכאן:
לדעתי אין לדברים שחר. יש לחשוב על כך כשקונים דירה.
מה שהוא מתאר אינו שיקול שיכול להביא ליישום שונה של ההלכה אלא מצוקה. מצוקה אינה טיעון הלכתי. עסקתי בזה בהרחבה בסדרה על המסורת בשיעורים על ההבדל בין רפורמים (משה זמר) למודל המודרני שאני מציע.

ישי הגיב לפני 5 חודשים

אולי יש מקום לדיון במסגרת ההלכה בלי שינויים.
אם הסיבה של הפסול של סכך שמעליו יש משהו אחר זה בגלל שמה שמעליו עושה צל. לכאורה אם המרפסת שמעל מספיק גבוהה(מעל עשרים אמה) , אז הסוכה הזאת תהיה כשרה, לא? כי המרפסת העליונה כבר לא עושה צל על הסוכה.

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

זה לא היה הטיעון שלו. בכל אופן, זה לא נכון הלכתית. מפורש בגמרא שהגובה של הסכך הפסול לא משנה.

יוני הגיב לפני 5 חודשים

איפה מפורש? ראיתי שיש הנוראים להלכה דגבוה מעדרים לא פוסל

ישי הגיב לפני 5 חודשים

אני יודע שזו לא טענתו(אגב אני טענתי כאן באתר בעבר שהוא לא מחויב להלכה ואתה למיטב זכרוני אמרת שזו דמגוגיה של שמרנים, אני לא זוכר את המילים המדויקות. האם עכשיו אתה מסכים איתי?). ניצלתי את טיעונו כדי להעלות את השאלה. לאיזה גמרא אתה מתכוון?

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

מטיעון אחד אי אפשר להסיק מסקנות כלליות. צריך לשמוע מה הוא אומר כנגד הטענות שעולות נגדו. לפעמים אדם לא שם לב או לא מנסח במדויק. ולפעמים הוא חוזר בו כשהתברר שטעה. לכן אני מעדיף לדון בטיעונים ולא בטוענים.
לשאלת סכך פסול למעלה מכ' אמה. סוכה תחת אילן או בית פסולה, ולא ראיתי מי שמחלק שאם הבית או האילן גבוהים כ אמה הסוכה כשרה. והיה מקום לחלק כדי להבין מקורות שמכשירים בלי להיזקק לדחוקים שונים. כך נראה גם מסוכה בעשתרות קרניים בריש המסכת.
ראיתי כעת הפניה לרב עובדיה: ילקו"י מועדים עמו' קכה, חזו"ע סוכות עמו' יא. לא ראיתי בפנים.

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

וכן יש ללמוד מדין סוכה תחת סוכה, שאם שתיהם צילתן מרובה מחמתן, והעליונה למעלה מעשרים מהתחתונה התחתונה פסולה מסין סוכה תחת סוכה. אמנם יש אולי לחלק בין סוכה תחת סוכה לסוכה תחת אילן או בית, אבל בפשטות אם מה שלמעלה מעשרים אינו סוכה ואינו סכך גם בסוכה תחת סוכה לא היה פוסל.

א.י.א הגיב לפני 5 חודשים

כדי שאף אחד לא יתבלבל מדובר בהרב עידו פכטר

ישי הגיב לפני 5 חודשים

איפה כתוב מקרה שבו העליונה למעלה מעשרים מהתחתונה. אם אתה מתכוון למילים האלה: "פעמים ששתיהן פסולות היכי דמי כגון דתרוייהו צלתן מרובה מחמתן וקיימא עליונה למעלה מעשרים אמה" לכאורה ההכוונה שהסכך נמצא מעל עשרים אמה מהרצפה ולכן הסוכה למעלה פסולה, אבל לא כתוב שמדובר במקרה שבו הסכך למעלה נמצא עשרים אמה מעל הסכך למטה.

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

ראה במפרשים שם (דומני שכבר ברש"י)

השאר תגובה

Back to top button