סיכום הדיוםמחלוקת רבי ורבנן

שו”תסיכום הדיוםמחלוקת רבי ורבנן
דוד צור שאל לפני 3 שנים

בס”ד
הסיכום  מעולה קצר יחסית וממצה אך מעלה מספר תהיות – הדיין לא היה בארוע חתימת  העדים על מנה שבשטר כך שלא ברור איך רבי יהודה מצרף את העד והדיין לעדות באותוו מישור -הרי הדיין מעיד על עצם העדים שהי לפניו והמנה שבשטר לא ראה 
כמו כן דיין אחד שמעיד הרי מספיק שהרי בעדותו שישב בי”ד סביר להניח שלא ישב לבד ובי”ד של 3 היה כשר

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

ראשית, זה רב יהודה (אמורא, תלמיד של רב ושמואל) ולא רבי יהודה (שהוא תנא). זו גופא טענתם של רבא ורב אשי. את דעת רב יהודה אסביר בהמשך. זה רק שיעור ראשון בסוגיא.
ככלל, אם אתה שואל שאלה על שיעור או מאמר, ראוי לתת לינק כדי שגם אחרים ידעו על מה מדובר.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לגבי שאלתך האחרונה, בגלל שהוא עד אחד אין לנו עדות מספיקה שבכלל היה מעמד כזה. וכי אם יבוא עד אחד על רצח ויעיד שהיה עמו עוד עד נקל את עדותו כמו שניים?

השאר תגובה

Back to top button