סמכות ובחירה

שו"תסמכות ובחירה
דולג על המפתן שאל לפני 2 שנים

האם נכון לדעתך להגיד שסמכות (פורמלית) ובחירה הולכים יחדיו. מה שרלוונטי להגדיר עליו סמכות הוא רק דבר ששייכת בו בחירה חופשית. או א) קיים דבר שאין בו בחירה חופשית ושייכת בו סמכות ב) קיים דבר שיש בו בחירה חופשית ולא שייכת בו סמכות.
אם הבנתי נכון את דעתך אז התשובה היא כן (שאכן הם הולכים יחדיו), האם ז"א שלדעתך ההבדל בינך (כמאמין אדוק בבחירה חופשית) לבין דטרמיניסט חמוד (כמוני) הוא רק בתחומים שבהם שייכת סמכות?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

זה עניין סמנטי. ברור שאין משמעות לסמכות במקום שבו אין בחירה, שהרי משמעותה של הסמכות היא החובה לציית. אבל אם הציות אינו בידי אין מה לדבר על חובות.
אבל המסקנה שלך בסיפא אינה נכונה. בתחום המוסר אין סמכות, ובכל זאת יש בינינו הבדל בעניין זה. אמנם השאלה אינה מוגדרת, שכן יש בינינו הבדל גם בזה שאנחנו תופסים את העולם אחרת. השאלה לאלו הבדלים אתה מתכוון.

דולג על המפתן הגיב לפני 2 שנים

מקבל שיש בינינו הבדל בזה שאנחנו תופסים את העולם אחרת ולכן השאלה לא הוגדרה היטב. אתקן.

האם נכון לנסח (שגם לדעתך) תפיסת העולם (מה קיים ומה נכון) של הליברטן מוכתבת לו דטרמיניסטית.
[במונח דעות עובדתיות להלן אני משתמש למשל עבור הכללות מדעיות או עבור השאלה של דטרמינזם מול שיקול דעת וחופש בחירה עצמה.]
כלומר כמו שלדעת הדטרמיניסט הדעות העובדתיות כפויות על כל באי עולם, כך גם לדעת הליברטן הדעות העובדתיות הנזכרות כפויות על כל באי עולם.
לצערי מדעי החופש כבר לא בהישג ידי אבל אם אני זוכר נכון יש לך טיעון מפולפל שאומר שדטרמיניסט לא אמור לתת אמון בדעות העובדתיות שלו כי הן כפויות עליו ולכן אין סיבה לחשוב שהן נכונות בסיכוי גדול מאפס, להבדיל מליברטן (לא ספקן) שמחזיק בדעה עקבית וסבירה לפיה יש לו שיקול דעת והוא החליט לתת אמון דווקא בדברים נכונים. אבל כרגע אני מבין ממך שלגבי דעות עובדתיות (שבהן עסקינן כאן בעצם) אין הבדל בין ליברטן ודטרמיניסט.
אז לגבי הדעות העובדתיות הנ"ל, האם נכון לדעתך שדעתו של הליברטן לגביהן כפויה עליו בדיוק באותו אופן שלדעת הדטרמיניסט דעתו בנושא כפויה עליו (תוצאות תפיסתיות שונות אבל מכניזם זהה).

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

לא בהכרח. יש שאלות עובדתיות שאנחנו מכריעים לגביהן באמצעות שיקול דעת (שקילת נימוקים לכאן או לכאן). השאלה האם שיקול הדעת הזה הוא דטרמיניסטי או לא. איני בטוח.

דולג על המפתן הגיב לפני 2 שנים

מבין. וגם אם שיקול הדעת הזה הוא לא דטרמיניסטי עדיין כמובן לא שייכת לגביו סמכות פורמלית. הבנתי נכון? (מתבשלת לי איזה שאלה שעושה שימוש במסקנה הזאת אבל היא עדיין כבן דרוסאי כרגע ואני צריך עוד לחשוב)

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

ברור

השאר תגובה

Back to top button