סנהדרין

שו”תקטגוריה: כלליסנהדרין
ישראל שאל לפני 2 חודשים

האם  ניתן להקים היום את הסנהדרין?
יש לדעתך אנשים מספיק ברמה בשביל כך?
יש אנשים העומדים בקרטריונים של הרמב”ם:
אין מעמידין בסנהדרין בין בגדולה בין בקטנה אלא אנשים חכמים ונבונים מופלגין בחכמת התורה בעלי דיעה מרובה יודעים קצת משאר חכמות כגון רפואות וחשבון ותקופות ומזלות ואיצטגנינות ודרכי המעוננים והקוסמים והמכשפים והבלי ע”ז וכיוצא באלו כדי שיהיו יודעים לדון אותם ואין מעמידין בסנהדרין אלא כהנים לויים וישראלים המיוחסים הראויים להשיא לכהונה שנאמר והתיצבו שם עמך בדומין לך בחכמה וביראה וביחס.
 
ויש להן למנות כל מי שירצו לדברים יחידים והוא שיהיה ראוי לכל הדברים כיצד חכם מופלא שראוי להורות לכל התורה כולה 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

יש היום בהחלט אנשים מתאימים מבחינת הידע. אני בספק לגבי כושר השיפוט והגישה, אבל גם בזה אני מניח שכשהאחריות תהיה עליהם הם יקבלו החלטות נכונות.
כמובן שחידוש פורמלי של הסנהדרין תלוי במחלוקת על הסמיכה.

ישראל הגיב לפני 2 חודשים

אנשים שאפשר לשאול אותם בכל התורה?
מברכות עד עוקצין, בעיון עמוק? החזו”א יכל…

מיכי הגיב לפני 2 חודשים

בהחלט יש (אתה באמת חושב שהתנאים והאמוראים למדו במה שמכונה אצלנו “עיון עמוק”? ומבחינת ההיקף, מה כבר היה להם לדעת? ששה סדרי משנה). מעבר לזה, היום יש ספרים ומאגרי מידע ולכן השליטה בעל פה בכל החומר פחות חשובה. כך למשל בנפה”ח כתב שהיום אין את האיסור לשכוח דבר ממשנתו.

השאר תגובה