ספק אונטי

יוסי שאל לפני שבוע 1

שלום הרב, 
האם בספק הגמ’ בנדרים (סח,א) אי הפרת האב לחודיה מיגז גייז או מיקלש קליש גם נכנסים לספק אונטי על הצד שמיגז גייז (לפחות לפי הר”ן שם)? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

לא הבנתי מה יש בר”ן בעניין זה?
אתה שואל איזה משני הזיתים בטל לצד שמיגז גייז? כנראה שזה באמת ספק אונטי. לכן כשאכלה אחד מהזיתים הללו, על הצד שמיגז גייז היא בספק איסור (אונטי). וספיקו לחומרא גם אם מדובר בנדר דרבנן. זה לא שונה משותפות וכל מצבי ברירה שתיארתי. 
להלכה קי”ל שמיקלש קליש, ולכן אין כאן נפ”מ לדינא. 

השאר תגובה