ספק ממזר

מאןדהוא שאל לפני חודש 1

קדושין עג.
לא יבא ממזר בקהל ה’
ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק – יבא
איזה מין דרשה זאת??
(ברשב”א שם שמקור הרמב”ם משם שספק דאו’ מותר מן התורה, ודוחה אותו,
בשלמא להר”מ, אפשר שכוונת הגמ’ שכל ספק מותר מן התורה, וגם זה אפעס מוזר,
אבל להרשב”א שם – כמבו’ בדבריו – זו דרשה, ומה יש כאן לדרוש? היה הפסוק צריך לכתוב בגימטריא או בר”ת????)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

הרמב”ם בתשובה כותב להדיא שזה מקורו, למרות שאחרונים רבים הקשו עליו משם (למה צריך דרשה אם זה הדין הכללי?). וכבר עמדו על כך. יאם מדובר בדרשה אז הקושי הוא גם על הרמב”ם כמובן. ש שהסבירו שאין כאן דרשה אלא הבנה כללית במושגים. כשכתוב מושג כלשהו הכוונה לוודאי ולא לספק, ומכאן הרמב”ם הוציא את הכלל שספק לקולא. ואולי זה דרש סומך (ומבחינת הרמב”ם זהו מקור לכך שחז”ל קיבלו מסורת כזאת ולא  מקור שממנו יוצא עצם הדין).
לגבי הרשב”א זו שאלה טובה. ייתכן שגם לשיטתו זו לא דרשה אלא סמיכה של דין ידוע שהתקבל במסורת. ואולי הדרשה מבוססת על סדר אחר בפסוק ולא על ייתור (למשל לא יבוא ממזר במקום ממזר לא יבוא, או משהו כזה).

השאר תגובה