ספק ספיקא

שו”תספק ספיקא
דוד צור שאל לפני 8 חודשים

אם ספק איסורמהתורה ויש להחמיר – ביצה ג –למה בספיק ספיקא מקילים
שיטת הרמבם ברורה שהרי לטעמו ספק איסור  מהתורה מותר רק חכמים אסרו, אך לפי שאר הפוסקים שלא סוברים שספק מהתורה מותר 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 8 חודשים

יש בזה כמה הסברים. רבי שמעון שקאפ למשל טוען שאם יש ספק ספיקא החמרה פירושה שיש חובה להסתפק. אבל אין חובה להסתפק. לשון אחר: כשיש ספק האם יש ספק אל תסתפק.
לדעת הרשב”א ספק ספיקא הוא כמו רוב (לא רוב סיכויים אלא רוב צדדים), ולכן יש להקל.

השאר תגובה