ספק ספיקא להחמיר בדרבנן

שו”תקטגוריה: הלכהספק ספיקא להחמיר בדרבנן
אורן שאל לפני 12 חודשים

שלום הרב,
נניח שמונח לפני אוכל שספק אסור מדרבנן. בנוסף יש לי ספק אם היום זה יום צום דרבנן או לא (נניח שאני על אי בודד ואין לי דרך לברר את הספק איזה יום היום). כלומר, יש פה ספק ספיקא להחמיר בדרבנן, שרק על צד הקולא של שניהם מותר לאכול. האם גם במצב כזה אומרים ספק דרבנן לקולא?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 12 חודשים

אין לי פנאי להיכנס כעת לגוף העניין והוא דורש אריכות רבה מאד מהרבה זוויות. בקצרה, אם ס”ס הוא מדין רוב (כמשמעות הרשב”א) אז נראה שס”ס להחמיר בדרבנן יש להחמיר. ואולי זה תלוי בשאלה האם רוב או ס”ס להחמיר הוא מצב ספק, שדנו בזה האחרונים לגבי ספק טומאה ברה”ר וכו’. וכן יש לדון אם כל ספק דרבנן הוא היתר גמור או שיש היתר הקל. לצד הראשון נראה שס”ס להחמיר הוא מותר שהרי כל ספק מצד עצמו הוא היתר. לצערי איני יכול להאריך.

השאר תגובה