סרטים עם סצינות בעייתיות

שו”תקטגוריה: הלכהסרטים עם סצינות בעייתיות
נועם שאל לפני 3 שנים

שלום הרב, מותר לראות סרטים שיש בהם סצנות לא צנועות ואפילו בעלות אופי מיני? האם אפשר להסתפק בהסתרה/העברה של הסצנות האלה? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

מבחינת הדין הטהור יש מקום להקל, דהוי ליכא דרכא אחרינא (זה מה שמכונה בגמרא בפסחים: אי אפשר ולא קא מכוין). ראה חפץ חיים כלל ו ה”ה בבאר מים חיים שהרחיב בזה (לשיטתו נראה שלא צריך אפילו לשים יד על העיניים. אמנם יש שחילקו בין איסורי עריות והרהורים אסורים ללשון הרע).
אמנם כמובן שראוי להימנע אם אתה יודע מראש שיש בסרט הזה קטעים כאלה. ובפרט אם הסרט אין לו ערך ממשי בעיניך הוא משמש רק לבידור בעלמא.
דומני שהרחיב בזה הרב אברהם סתיו במאמר שעורר פולמוס. חפש ברשת.

השאר תגובה