מה בידי שמים?

שו”תקטגוריה: עיון תלמודימה בידי שמים?
משה מישל שאל לפני 5 ימים

במסגרת לימוד הדף היומי מצאתי את עצמי המום…
ממש המום…
בדף ל הגמרא דנה איזה נזק בידי שמים. מתחילה הגמרא סבורה שפגעי מזג אויר בידי שמים, ונזק מ’גנבי’ הוא נזק בידי אדם. את השלב הזה הבנתי. כי למרות שאפשר להתגונן מפגעי מזג אויר, אם בביגוד מתאים אם פשוט ע”י הימנעות מיציאה מהבית כמו שנהג יעקב עם בנימין.. מ”מ מי שכן נפגע ממזג האוויר נפגע ממשהו בידי שמים (ללא קשר לשאלת ההשגחה).
הקושי היחיד בשלב הזה הוא שהגמרא אומרת שגם נזק מ’אריא’ הוא נחשב נזק בידי אדם. כאן לא הבנתי. כי או שנאמר שמדובר בארי משוסה על ידי אדם. אבל אם נניח כך, צריך לבאר מה שונה דוגמא זו מ’גנבי’. או שנניח שהאריה עצמו הוא  “אדם”……
לאחר מכן הגמרא מקשה מברייתא שאומרת ‘הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים שנאמר ‘צינים פחים בדרך, שומר נפשו ירחק מהם’. כאן כבר התחילו קצת כאבי ראש… מה הברייתא לומדת מהפסוק? שאפשר להינצל, את זה ידענו קודם ועדיין אפשר לומר שמי שכן נפגע ממזג האוויר נפגע ‘בידי שמים’. ובאמת שהקושי הוא גם על עצם קושיית הגמ’. שהרי בברייתא לא נוסף שום יידע חדש או סברא חדשה. ואם כן מה גורם לגמרא לחשוב שהיא צריכה לכופף את הראש למינוח של הברייתא מה נחשב לבידי שמים???
כשהמשכתי עוד קצת כבר ממש התפוצצתי. הגמרא מקשה ממדרש לא מוחלט. לא מחוייב ולא מחייב שאומר שאף אחרי ביטול עונש מיתה על ידי בי”ד, דין ד מיתות לא בטלו. ודוגמאות אחת היא שמי שנתחייב סקילה נופל מן הגג או ארי דורסו.
נותרתי בשלב הזה ללא מילים. התחושה היתה זהה לתחושה שאני מכיר מכל מיני ויכוחים עם “תלמידי חכומים” שתורתם אמונתם… שאינם מכירים מימינם ומשמאלם, וכל תפיסת העולם הלוגית שלהם בנויה על שברי וליקוטי ידיעות וורטים בנושאים הכי מהותים.
..לבסוף, לעוצם הקושיות, הגמרא הופכת את הסברות ואומרת שגנבי ואריא בידי שמים. למען השם- גנבי זה בידי שמים?!. ומאידך, צינים פחים זה בידי אדם.
האמנם עולם הפוך ראיתי?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 ימים

כשאומרים בידי אדם הכוונה לא בידי שמים. הגמרא דנה האם צינים ופחים תלויים בהשתדלות שלנו או שהם כפויים עלינו ואי אפשר להינצל (גם אם תלבש סוודר. בהתחלה חשבו שסוודר לא יועיל לך, עד שהביאו פסוק). לגבי אריה, הגמרא מסבירה בהמשך שזה עונשי מיתות בי”ד. זה שהמדרש לא מחויב זו לא קושיא. כך חז”ל הבינו ולכן הם מניחים זאת כאמת. לחלופין, בשלב זה הגמרא חשבה שאפשר להתגונן מאריה (לא להגיע למקום, להצטייד ברועים ומקלות וכדומה).
לא מבין מה מתפוצץ אצלך. מהלך תלמודי רגיל לגמרי. אפשר להסכים או לא להסכים להנחות, אבל אלו הנחות מקובלות בתלמוד.
 

השאר תגובה