עבודות הרכבת

שו”תקטגוריה: הלכהעבודות הרכבת
יצחק שאל לפני 5 שנים

שלום וברכה,
לפני מספר שבועות התפרסם פסק של רב אחד שאמר שאסור להנות מרכבת שפסיה נסללו בשבת.
תחילה חשבתי שהוא מגזים כדי לעורר הדים על חומרת חילול השבת, אבל מסתבר שלא ממש, כמבואר כאן למשל:
(https://www.yeshiva.org.il/midrash/7741#8b)
“יהודי חילוני שרגיל לעשות מלאכה בשבת עבור אחרים, גם במוצאי שבת אסור לכל מי שעשה עבורם את המלאכה ליהנות ממלאכתו. כי רק כאשר המלאכה נעשית באקראי, מותר לאחרים ליהנות ממנה במוצאי שבת, שאין לחשוש שיבקשו מיהודי לחלל שבת כדי ליהנות ממלאכתו במוצאי שבת. אבל כאשר הוא רגיל בכך, אסור ליהנות ממלאכתו לעולם. למשל, מי שרגיל לאפות לחם בשבת כדי למוכרו במוצאי שבת, גם אם הלחם עשוי מחומרים כשרים, אסור לכל ישראל לאכול מן הלחמים שאפה בשבת. מפני שאם יאכלו מהם, נמצא שהם מעודדים אותו להמשיך לחלל שבת ונעשים שותפים לדבר עבירה. וכן מסעדה שטבח יהודי מבשל בה בשבת תבשילים לצורך הסועדים במוצאי שבת, אסור לכל ישראל לאכול בה במוצאי שבת.”
האם אכן כך, לא נוכל להשתמש בקווי הרכבת שנסללים בשבת?
תודה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

עקרונית זה נכון, אבל יש כמה שיקולים שיכולים בכל זאת להתיר. ראשית, זה לא נעשה רק עבור יהודים או עבורך. שנית, זה נחוץ גם לצרכי ביטחון (כמו חשמל שמיוצר בשבת). שלישית, העושים זאת אינם מאמינים בחיובם לקיים מצוות (כלומר לא עבריינים במזיד) – ובזה יש להקל. רביעית, מי שאמר להם כאן לחלל שבת היה הממשלה ולא סביר לגזור איסור שמא אדם פרטי ששומר מצוות יבוא לומר ליהודי אחר לחלל עבורו שבת. וכן עוד על זו הדרך. סוף דבר, כל העולם נהגו להקל בזה וכנראה יש על מה לסמוך. 

ישי הגיב לפני 5 שנים

כלל לא ברור שהשלישית שלך נכון. אני דווקא מנחש שהוא ממש לא נכון.

משה הגיב לפני 5 שנים

לגבי ה”שנית” כאשר הגויים הינם מיעוט לא ברור שמותר,

Back to top button