עד שיראנה

שו"תקטגוריה: הלכהעד שיראנה
משה שאל לפני 3 שבועות

שלום רב
אסור לאדם שיקדש את אשתו עד שיראנה (ג"מ קידושין) 

  1. מה הדין במאנס או מפתה שמחויב להינשא לה ואינו יכול לגרשה (כך שלא שייך שמא תתגנה ויגרשה) ג"כ יש חיוב לראות קודם קידושין? (באופן שלא ראה בשעת האונס)
  2. וכן למה מותר לקדש ע"י שליח?
  3. מה הדין סומא האם מותר לו לקיים יחסים לאור הנר?
  4. אם הטעם שאסור לשמש לאור הנר הוא מפני שמא תתגנה יכולה האישה או האיש למחול על הדבר?
  5. בשו"ע מובא שהאשה מותרת להתקשט אפי' בימי נידתה שלא יבוא לידי גירושין מה הדין במפתה או אונס שבכל מקרה אינו יכול לגרשה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות
  1. לא הבנתי את השאלה. הרי הוא חייב לשאתה אז מה טעם לחייבו לראותה קודם. נניח שלא תמצא חן בעיניו, האם לא יישאנה? מעבר לזה הוא כן יכול לגרשה רק אסור לו.
  2. למה לא? יש עניין לכתחילה שיראה אותה, אבל בדיעבד ודאי הקידושין תקפים גם אם לא ראה אותה. זו הסוגיא ברפ"ב דקידושין.
  3. למה לא?
  4. לא סביר. שמא תתגנה זה לא בשבילה אלא בשביל הזוגיות שהיא ערך לעצמו.
  5. זוהי גמרא בשבת סד (חידוש  של ר"ע). זה לא היתר להתקשט אלא אין בכלל איסור. סברת שמא תתגנה היא רק הסיבה מדוע אין כאן איסור ולא עיקרון שדוחה איסור. ומשעה שאין איסור אז אין.
mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

ועוד הערה, החשש שמא תתגנה אינו רק כי זה יביא לגירושין. גם אם לא יגרשה הוא חי עמה כשהיא מגונה בעיניו וזה עצמו בעייתי (כמו גרושת הלב).

יש רשעי ישראל הגיב לפני 3 שבועות

שמעתי שבישיבות חסידיות מסוימות מלמדים עד שיראנה זהו
בפעם 1 סגי בדקות ספרות סגי עם ההורים מסביב סגי
כי לא כתוב עד שיראנה יראנה יראנה ושוב ושוב יראנה
נראה לרב ?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

מה אתה חושב שתהיה דעתי?
אבל יש לחלק בין מה לדעתי ראוי לעשות לבין הפירוש לגמרא ד"עד שיראנה". הדיוק הוא כמובן מטומטם (כמקובל בוורטים חסידיים), אבל הפירוש אפשרי בהחלט. אם רואה אותה אז הוא ראה אותה. הנורמות כמה לראות תלויות בנסיבות ובנורמות המקובלות באותה חברה.

משה הגיב לפני 3 שבועות

לגבי מספר 3 כי יש ענין של צניעות גם..

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

הנימוק הוא שמא תתגנה עליו

השאר תגובה

Back to top button