עיצוב דה פקטו

שו”תקטגוריה: מטא הלכהעיצוב דה פקטו
שמואל שאל לפני 8 חודשים

שלום רב מיכי
האם מצוות תפילין (מזה שחז״ל עקרו את זמנה בלילה משום כבוד תפילין) מהווה דוגמה למש״כ תוס’ בברכות (יא.) שיתכן שחז״ל כדי לחזק את תקנתם קובעים שמי שעבר על דבריהם נעקר הקיום שלו גם בדאורייתא ( בלשון הרב: ‘עיצוב דה פקטו’ לגבי ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית לב״ש) ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 8 חודשים

השאלה האם יש חובה להניחם בלילה או שזה רק מותר. אם זה רק מותר אז אין כאן עקירה. אין כאן דיון מה קורה במי שעבר והניחם בלילה, האם יצא את הדאורייתא או לא. כמובן שאפשר ליישם את זה גם כאן.

השאר תגובה