על ה"ארורים" בתורה

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיעל ה"ארורים" בתורה
ג' שאל לפני 6 שנים

שלום הרב,
מה המשמעות של הארורים בתורה הרי זה לא לאו, אם כן מה מיחוד בהם?

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 6 שנים

אני לא יודע, אבל אולי מדובר בקללה. כלומר מעבר לזה שעברת על לאו אם עשית מעשה כזה, תחול עליך גם קללה. כלומר זה דבר מכוער ולא רק אסור. ייתכן גם שלפעמים זה בא להרתיע אנשים מהלאוין הללו שיש המקילים בהם.

Back to top button