על הנטייה המוסרית כמממשת אידאל דתי

שו”תקטגוריה: מחשבהעל הנטייה המוסרית כמממשת אידאל דתי
יהונתן שלום בנחיון שאל לפני 2 ימים

שלום הרב.
בספרך, המצוי הראשון, בשיחה הרביעית, עמ’ 406 אתה מסתייג מקביעת הרב קוק לגבי ראייתו במוטיבציות החלוציות כבעלות משמעות דתית.
ואולם בהמשך, עמ’ 428, אתה רואה בנטייה המוסרית האינסטינקטיבית נטייה שביסודה קיימת אמונה לא מודעת.
אם כן, למה לשלול בקיום מעשה מתוך אידאל, שאני מניח שבעומקו יש נטייה דתית, כל ערך דתי?
אני די משוכנע שהרב קוק גם הוא תפס זאת כך מתוך הכרה בנטייה הפנימית, שלדידו היא האמיתית. הדברים גם עולים ממה שכתב בלנבוכי הדור פרק י ובמקבילה במאמרו אפיקים בנגב שעלינו להראות לצעירים כיצד הנטיות בהן הם אוחזים הם האידיאלים של התורה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 ימים

לא הבנתי את השאלה. אני לא מכחיש  את קיומן של אמונות לא מודעות ואת השפעתן. אני רק טוען שאין להן ערך כי הם לא התקבלו מהכרעה מודעת שלי. לאדם מגיע קרדיט רק על דברים שהוא עושה במודע ומהחלטה שלו. אדם בעל אופי טוב לא מגיע לו קרדיט על כך.

יהונתן שלום בנחיון הגיב לפני 2 ימים

ובכן, סליחה על הטיית הדיון לגופו של אדם אך אתה לא *באמת* חולק על הרב קוק (אם כי אני כן מפרש אותו איך שאני חושב ולא דווקא בצורה מקובעת).

מיכי הגיב לפני 2 ימים

אני כן חולק בתרתי: איני רואה חמה חהניח שזו המוטיבציה הלא מודעת. ובנוסף, להבנתי הראי”ה רואה בזה ערך.

יהונתן שלום בנחיון הגיב לפני יום 1

באמת שאינני מבין. אתה מקדיש חלקים נרחבים מהשיחה הרביעית להוכיח, שגם בתוך המוסריות וגם בעצם ההסתמכות על ההכרה טמונה אמונה באלוהים שאנחנו יכולים לחשוף אותה, ואם אשתמש גם בהנחותיך בהקדמה ובשיחה הראשונה – להוכיח שמעיקרא האיש היה מאמין אלא שהוא לא היה מודע לכך.
אם כן, גם בעצם שאיפת החיים ותנופת העשייה מונחת אמונה גדולה שצריך רק לפקוח את עיני בעליה שיבין זאת. הלא כן?

מיכי הגיב לפני יום 1

במחברת שם הסברתי את ההכרח הפילוסופי. הלי אמונה אין תוקף למוסר. הרב קוק מדבר על קשר פסיכולוגי ולא פילוסופי.
אבל גם במישור הפסיכולוגי, מניין ששאיפת החיים ותנופת עשייה גם הן מניחות אמונה? בגלל שהרב קוק מצהיר שכך? למה לא לומר שביסוד הרצון לאכול ארוחת בוקר מונחת האמונה במהרישי יוגי ומדיטציה טרנסצנדנטלית? אני לא מצליח להבין מהבעלל אני צריך להסביר. שיסביר הוא.

יהונתן שלום בנחיון הגיב לפני יום 1

אוקיי, אני אישית הבנתי אותו אחרת כנראה.
בהחלט מהצד הפילוסופי ולא מזה הפסיכולוגי

השאר תגובה