על מלאכת הוצאה בשבת

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיעל מלאכת הוצאה בשבת
שואל שאל לפני 6 שנים

מה זכתה מלאכת הוצאה שיש כל כך הרבה פרקים במסכת שבת עליה יותר משאר המלאות, גזירת מוקצה לחלק מהדעות היא נגזרה כדי למנוע הוצאה(דעת הראב”ד) ויש עוד מסכת שלמה מסכת עירובין שכולה דיני עירוב שהם  נכתבו למנוע הוצאה לרשות הרבים?

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 6 שנים

יש טענות בין החוקרים שמלאכת הוצאה היתה עיקר שבת פעם. בעצם הוציאו ממקום למקום כדי לעשות מסחר וזה מה שנאסר בשבת. מעבר לזה, הפשט הפשוט הוא שהיא לא “זכתה” אלא פשוט יש במלאכה הזאת הרבה פרטים. אגב, מלאכה והבערה הן שתי המלאכות היחידות שמופיעות בפירוש בתורה. בחריש ובקציר תשבות בפשוטו הוא על שבת אבל חז”ל דורשים זאת על שביעית (ריש מו”ק).

Back to top button