על מצוות ציצית לשיטת הרא"ש

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיעל מצוות ציצית לשיטת הרא"ש
אורן שאל לפני 6 שנים

שבוע טוב הרב,
הבנתי ששיטת הרא"ש לגבי מצוות ציצית היא שכסות יום חייבת בציצית גם בלילה, וכסות לילה פטורה מציצית גם ביום. ועם כל זה, הרא"ש עדיין מגדיר את ציצית כמצוות עשה שהזמן גרמה ולכן לשיטתו גם נשים פטורות ממנה. ושאלתי איך ייתכן לשיטת הרא"ש להגדיר את ציצית כמצוות עשה שהזמן גרמה? הרי כל החילוק שלו הוא בין סוג הכסות המחויבת, והזמן לא משפיע על החיוב במצווה. 
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 שנים

זוהי קושיית תוס' קידושין לד ע"א. ראה במאמרו של הרב יואל עמיטל כאן:
http://shaalvim.co.il/torah/view.asp?id=78

השאר תגובה

Back to top button