על פרט וכלל

ראובן שאל לפני 6 שנים

שמעתי בשיעור של הרב ש”פרט וכלל” מרבה כל הדומה בצד אחד (ואז לכללא בתרא בכלל ופרט וכלל עולים לשני צדדים). אבל המידה היא “איתרבו כל מילי”, היינו הכל אפילו באף צד…

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 שנים

אין דבר כזה ריבוי באף צד. כשאין אף צד דמיון פירוש הדבר שמרבים הכל כולל הכל. לפי זה כשפודים מעשר שני (זה נלמד בכלל ופרט בעירובין כז) יש לרבות גם חתולים ועננים.
זו סוגיא שיש לפרט בה יותר, ותליא אי כללא קמא דווקא או בתרא דווקא. מה ששכתבת כאן אינו לאף דעה, ואכ”מ. הארכתי בזה בספר השני בסדרת לוגיקה תלמודית שעוסק במידות כללי ופרטי. 

ראובן הגיב לפני 6 שנים

עיינתי במפרשי המידות, לכל מי ששמתי עליו יד היה נראה שמדובר בהכללה מוחלטת (גם שלא דומה)
לדוגמא מידות אהרון “נרבה כל מה שיובן מהכלל…בין דדמי לפרט ובין דלא דמי ליה”
(הזמנתי את הספר, אבל עד שהוא יגיע הישיבה תעבור סוגיא ואשמח אם הרב יעזור לי בהבנת העניין הזה כשאני עוסק בו ממש…)

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

כפי שהסברתי, אף אחד בעולם לא יכול לומר שמרבים הכל (האם הגמרא סוברת שפודים מעשר שני על חתולים או עננים?). לכן יש להבין את דברי מידות אהרן באופן שכתבתי: הכל פירושו כל מה שדומה במידה כלשהי, כלומר לפחות בצד אחד.
הגמרא בעירובין שהזכרתי מדברת על הצדדים השונים שמתרבים בכל מופע מקראי, ומגדירה כמה צדדים מתרבים בכלל ופרט וכמה בפרט וכלל וכמה בכלל ופרט וכלל, למ”ד בתרא עיקר ולמ”ד קמא עיקר. שם ברור שבפרט וכלל מרבים בצד אחד, שכן זה הריבוי מקסימלי (אין יותר מזה), ע”ש היטב.

Back to top button