עניין הכשלת חילוני

שו"תקטגוריה: הלכהעניין הכשלת חילוני
גג שאל לפני 3 שנים

במאמרך https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94#_ftn6
על עניין הכשלת חילוני תלית את דברך שבכך שהחילוני הוא תינוק שנשבה והחטא שלו הוא רק חוסר הידיעה וסיכמת כך \'\'
הצענו כיוון הלכתי לפיו הכשלה בעבירה של יהודי שאינו מאמין אין בה משום ‘לפני עיוור’. יסוד הדברים אינו בגדרי ‘לפני עיוור’, אלא בכך שאותו יהודי כלל אינו בר עבירה. הנימוקים העיקריים נעוצים בתפיסת האפשרות של אותו יהודי לעשות מעשים בעלי משמעות דתית, וגם בכך שהמחייב בעבירות שוגג הוא ההיעלם ולא המעשה עצמו.
הדברים אמנם מחודשים, אך נראה כי הסברא האינטואיטיבית נוטה להם. יראה הקורא וישפוט.\'\'
השאלה שלי היא לפי האומדנא הזאת האם יש מקום לתת לחלוני שהוא בגדר תינוק שנשבה לעשות עיברות במקומך כעיין גוי של שבת, כלומר אם יש משהו במציאות שמצריך לחלל את השבת האם יש עדיפות לתת לחילוני לעשות את זה?(כל זה כמובן במצבי דיעבד כי אם זה לכתחתכילה את זה אין לשאלה)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אמירה לנכרי אסורה גם היא. אז אמירה ליהודי לא כל שכן. אמנם זה מדרבנן. ספייה בידיים אסורה כי זו עבירה שלך. הכשלה בלבד יש רק לפני עיוור, ולכן כאן יש מקום להקל. אבל זה רק כשבכל אופן צריך לעשות את הדבר (ואז עדיף לתת לחילוני), אחרת יש כאן איסור אמירה לנכרי.
אבל גם זה אינו, כי אם בכל אופן צריך הדבר להיעשות אז אין עדיפות שחילוני יעשה, בגלל הצו הקטגורי. ראה מאמרי על הצו הקטגורי בהלכה, וכן בשיעור 8 בסדרה פריפריה של ההלכה.

השאר תגובה

Back to top button