ערב

עילום שם שאל לפני 3 שבועות

הרב כתב בשיעורים על פרק האומנין בעניין שליחות לשכור פועלים בסוף אות ג שאם ההבנה בדין ערב זה שחשיב כאילו האישה עצמה קבלה את המנה אז מובן מדוע בעינן בדין שנייהם דהמנה יינתן למקדש                                     ואינני מצליח להבין מדוע אם חשיב שהאשה קבלה המנה אז מבן מדוע בעינן בדין שנייהם דהמנה יינתן למקדש

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

סיבכת אותי. קשה לי להיכנס כעת לפרטי הסוגיא. אם תרצה, נסה לקרוא את ספרנו על סינתזה בתלמוד, שם אני דן בהרחבה במבנים הלוגיים בסוגיא הזאת.

השאר תגובה