פאה וכיסוי ראש

שו"תקטגוריה: הלכהפאה וכיסוי ראש
שואל שאל לפני 7 שנים

מה עמדתך במחלוקת לגבי פאות מול כיסוי ראש?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

אין לי עמדה. שער הראש הוא איסור פורמלי לדעתי (לפחות כיום), ולכן לא משנה איך מכסים.
——————————————————————————————
שואל:
מה הכוונה בביטוי איסור פורמלי? בכל מקרה, אם הבנתי נכון, עמדתך שכיסוי הראש באמצעות פאה מותר.
——————————————————————————————
הרב:
איסור פורמלי הכוונה שטעמו (הגירוי שייווצר) כבר לא ממש קיים, אבל אין לנו סמכות לשנות (כי דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו). כעין זה שירת נשים שאין בעיה לחפף עד כמה שאפשר במסגרת ההלכה כי הטעם לא ממש קיים.
——————————————————————————————
שואל (אחר):
האם יש היתר לאשה נשואה ללכת שלא ראשה כולו מכוסה?
——————————————————————————————
הרב:
אישה נשואה אמורה לכסות את ראשה. אבל בשאלה האם כל הראש צריך להיות מכוסה, לדעת רוב הפוסקים לא. אי מדד הלכתי ברור, ויש אמירות שונות. דומני שמה שברור הוא שצריך להיות כיסוי משמעותי שיבטא בצורה ברורה שהיא נשואה.
——————————————————————————————
שואל:
לגבי מה שאמרת מה שצריך כיסוי משמעותי שיבטא שהיא נשואה
1. האם השיעור הזה יכול להיות יותר מטפח קשה מהסוגיה בברכות כד. שטפח באשה ערווה בשיער 
2. נתת דברי חכמים לשיעורים אחד יכול לומר שהצורה הברורה זה שיש לה רק חתיכת בד על הראש 
——————————————————————————————
הרב:
מניין הוצאת ששיעור השער הוא טפח? זו מימרא נפרדת שם בגמרא, ואם תעיין בפוסקים תראה שהם לא הביאו את שיעור טפח בזה.
אכן נתתי את הדברים לשיעורים, כי הם נתונים לשיעורים. צניעות היא לפי העניין והנסיבות והנורמות. שבות יעקב כותב שאין צורך לכסות כלל את הראש מה"ת, אלא די לאסוף את השיער.
——————————————————————————————
אריק:
מה המקור שהכיסוי צריך "להיות כיסוי משמעותי שיבטא בצורה ברורה שהיא נשואה."?! זה במקום טבעת נישואין (שכידוע אין לה מקור)?! ולפי זה פאה אסורה אם לא מבדילים בינה לשיער גלוי של רווקה…
——————————————————————————————
הרב:
אכן פאה (אם לא רואים שזוהי פאה) היא כיסוי פורמלי ולא באמת מועילה אם יש ממד מהותי. ולכן כר יצאו עליה עסיקין.
דומני שיש מקום לסברא שחובת כיסוי הראש לנשואה (כמקובל בהלכה לרוב הדעות) מבוססת על סימון האישה הנשואה. וגם אם זה לא הבסיס לחובת כיסוי הראש יש לדבר זה עצמו היגיון. אם תרצה מקור, הרי הוא לפניך (במשפט הקודם. שו"ת ומאמרים סי' קיט).
——————————————————————————————
אריק:
תודה על ההתיחסות אך נותרתי בצ"ע.
הקשיתי על הרב מיניה וביה שמצד אחד טען שמדובר באיסור פורמלי (ומצד זה אין בעיה בפאה) ומצד שני לעניין גודלו הרב כתב שצריך היכר שהיא נשואה (ומצד זה פיאה אסורה). אגב  גם אם סברת ההיכר היא הגיונית אך ללא מקור (תלמודי) היא אינה מחייבת אלא מי שרוצה בכך..
——————————————————————————————
הרב:
שלום אריק.
ראשית, סברא הגיונית מחייבת את מי שמכיר בה ומבין אותה ולא את מי שרוצה בכך. למה לי קרא סברא היא?!
מבחינת האיסור אין בעיה בפאה, אבל הסברא אומרת שמן הראוי להחמיר. אמנם ברוב המקרים אנשים מבינים שמדובר בפאה, כי ההקשר ה"דוסי" מלמד זאת אפילו אם לא רואים ישירות.

יחיאל הגיב לפני 3 שנים

לא הבנתי את ההנחה שחובת כיסוי היא מחמת חשש הרהור, אם זה היה כך אז גם פנויה היתה חייבת.
גם סימון על נישואים נשמע מוזר, שתשים טבעת נישאים.

אני מבין שזה שילוב של צניעות עם סימון, היינו לא מחשש הרהור אלא זה אקט של איפוק והצנעת הנשיות, שמתאים לאשה נשואה שמייחדת עצמה לבעלה.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

מניין ההנחה שאין הבדל בין הרהור בפנויה לאשת איש? אם ההרהור הוא מחשש למעשה עבירה אז יש הבדל גדול.

השאר תגובה

Back to top button