פטור ישן ממצוות

שו”תקטגוריה: הלכהפטור ישן ממצוות
שואל שאל לפני 6 שנים

האם צריך להעיר מישהו שנרדם בבית הכנסת או חבר שישן והולך לעבור סוף זמן ק”ש של שחרית, או שנגיד: “ישן פטור מן המצוות”.

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 6 שנים

יש חובה להעירו. אונסא לאו כמאן דעבד. בעבירות מי שאנוס לא נתבע עליהן, אבל במצוות הרי סו”ס הוא לא קיים. אני גם לא מקבל את התפיסה שכשאין מקום לישון בסוכה יש לפנות מישהו שכבר ישן שם ולישון במקומו, ואכ”מ.

Back to top button