פירוש דברי רמב"ן

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיפירוש דברי רמב"ן
ש' שאל לפני 2 שבועות

לכב’ הרב ד”ר מיכאל אברהם יצ”ו
שלום רב וישע יקרב
לנוכח המאורעות ל”ע וכל הנלווה אליהן, נתעוררתי לשאול אותך שאלה שמטרידה אותי מאוד, והיא הבנת דברי הרמב”ן בהקדמה לפירושו לתורה (אינה מופיעה בכל המהדורות) לגבי ידיעת שלמה המלך את כל החכמות ושבתורה נמצאות כלולות כל החכמות שבעולם. 
האם זו אמירה מיסטית לא טבעית, היינו ניסית, או שזה במסגרת הטבע הפשוט שאכן יש דרך למצוא בתורה את כל החכמות,
השאלה הקשה מאוד בעיני היא כיצד? מעבר לאמירה הכוללת והמסכמת, אם אני חפץ בפירוט ובהבנה פרטנית, אחד לאחד, כיצד כל החכמות מצויות בתורה והאמנם יש איזה דרך להראות למשל כיצד לומדים איזו שהיא חכמה כזו מהתורה.
והאם הרמב”ן עוסק באפולוגטיקה?
בברכת עש”ק שלום, ברכה והצלחה וכט”ס

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 שבועות

שבוע טוב למר.
אקדים שאני לא לגמרי מבין מה ההבדל בין ידיעה מיסטית לידיעה טבעית. אם הוא יודע להוציא את הדברים מהתורה אז הידע הזה נמצא מבחינתו בתורה, ואם לא אז לא.
זה קצת מזכיר  לי את הוויכוח לגבי איסורי כישוף ותמים תהיה, שלפי הרמב”ם הם לא עובדים. משמע שכל מה שעובד אינו בכלל האיסור. אם כן, הקריטריון להבחין בין אסור למותר הוא בדיקה האם מדובר במשהו שעובד. האיסור הוא להיות טיפש (להאמין למה שאינו עובד). לעומת זאת, לשיטת הראשונים שחולקים עליו גם הכוחות האחרים יש להם יכולות, ולכן גם הדברים האסורים יכולים לעבוד. אז מה ההבדל בין האסור למותר? איך יודעים להבחין מה מותר ומה אסור לעשות? כנראה האיסור הוא להיזקק לכוחות אחרים. אבל איך יודעים מה נזקק לכוחות אחרים ומה לא? לכאורה זה תלוי בשאלה מה טבעי (שאז הוא מכוחו של הקב”ה) למשהו מיסטי (שהוא לא מכוחו של הקב”ה?). יש כאן אותה בעיה של הבחנה בין טבעי ולא טבעי, למרות ששניהם פועלים במציאות ועובדים (נותנים תוצאות).
ואולי יש ליישב את דבריך, לפי הקריטריון האם שלמה היה יכול להסביר גם לי, או לכל אדם פשוט, כיצד הידיעה הזאת יוצאת מהתורה. כלומר אני לא די חכם להוציאה משם, אבל אם יסבירו לי אבין (זהו ה”סביר” בלשון הגמרא בסנהדרין, לעומת ה”גמיר”). אם הוא יכול להראות לי כיצד זה יוצא מהתורה אז זו ידיעה טבעית. ואם לא – אז זו ידיעה מיסטית.
בכל אופן, זה רק לגבי בירור משמעותה של שאלתך.
 
כך או אחרת, איני יודע למה התכוון הרמב”ן, ואני לא בטוח שהוא לא התכוון לאפולוגטיקה. אספר לך את מה שאירע לי ביושבי בישיבת נתיבות עולם המעטירה בבני ברק. בכל יום בצהרים הלכתי לאוניברסיטה ללימודי תואר שני בפיזיקה. חבריי בישיבה שאלו אותי מדוע אני הולך הרי הכל נמצא בתורה. אמרתי להם שתשובתם בתרתי: אני מחפש פתרון למשוואת שרדינגר עבור בור פוטנציאל מסתובב (בעיה לא פשוטה בתורת הקוונטים). אם הם ימצאו את זה בתורה אנא יודיעוני ואז ייחסך לי הרבה זמן ואוכל להישאר בישיבה וללמוד בבא קמא. ועוד, אם אכן גם זה מצוי בתורה מה איכפת להם שאני הולך ללמוד את התורה הזאת באוניברסיטה. וכי המקום גורם? ללמדך שאין לי אמון באמירות הללו. ולדעתי גם אלו שמדקלמים אותן לא באמת מאמינים בזה.
גם אם בצורה כלשהי כל החכמות נמצאות בתורה, נדמה לי שאף אחד לא ידע ולא יודע להוציא אותן משם, ולכן מידי אמירה בעלמא לא יצאנו. לכן אני גם חושד שאלו אמירות שמטרתן דרוש חינוכי ואפולוגטי, ולא אמירה אמיתית. הגע בנפשך, בהנחה שהרמב”ן עצמו לא ידע להוציא את כל החכמות מהתורה (אני מניח שנסכים בזה), מניין הוא יודע שהן מצויות בה? וכי הייתה לו מסורת מסיני על כך? זה יחסי לכל האמירות הללו. כולן מכוונת לחינוך ואפולוגטיקה ולא לטענות אמת. כשלעצמי אני מתנגד לסוג כזה של אמירות חינוכיות ואפולוגטיות, אף שהשתמשו בהן גם גדולי הגדולים. בעיניי זו מדיניות גרועה מאד, ובוודאי בימינו כשמאגרי המידע פתוחים בפני כל והאמת מתבררת בקל לכולם.

ש' הגיב לפני 2 שבועות

להרב ד”ר מיכאל אברהם יצ”ו, שלום רב וישע יקרב
תודה רבה על הסברך, וכמובן שהבעי’ מטרידה. ועיקרה היא להבין את את הרמב”ן, הלוא במקצועו היה רופא,
(כמו הרבה מהחכמים הספרדים) וכלום עולה על הדעת שלמד משהו ברפואה מהתורה. ומעניין שכמו במקומות אחרים, גם חילופי נוסח מעידים על נקודות בעי’. והנה יש חילוף כזה (באות אחת!) בדפוסים שונים: ‘…עד סוף כל התולדות …’ כנגד: ‘…עד סוד כל התולדות …’! וז”ל:

וכי מנין יבא אליהוא בן ברכאל הבוזי ויגלה לישראל חדרי בהמות ולויתן (איוב מ סו כה)?

ומנין יבא יחזקאל ויגלה להם סדרי המרכבה (יחזקאל א כח)?

הדא הוא דכתיב (שה”ש) הביאני המלך חדריו, כלומר שהכל נלמד מהתורה.

ושלמה המלך ע”ה שנתן לו האלהים החכמה והמדע (דברי הימים ב’ א יב) הכל מן התורה היה לו, וממנה למד עד שידע סוד [נ”א בדפוסים אחדים: סוף] כל התולדות, ואפילו כחות העשבים וסגולתם עד שכתב בהן אפילו ספר רפואות.

וכענין שכתוב (מלכים א ה יג): וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר.

וראיתי הספר המתורגם הנקרא חכמתא רבא דשלמה וכתוב בו (ז ה ח):

לא ממתום הות תולדתא חדיתא למלך אי לשליט דחדיו

מעליא דכל בר נש לעלמא ומפקאנא שויאת חדיו,

מיטול כן צלית ואיתיהיבת לי רוחא דחכמתא,

וקרית ואתת לי רוחא דאידעתא,

צבית בה יתיר מן שבטא וכורסוואתא.

יאמר:

כי לא מדבר תהיה תולדת מיוחדת למלך או לשליט אחד

הוא ביאת כל איש לעולם ויציאה שלה לכלם יחד

ובעבור כן התפללתי ונתן לי רוח חכמה,

וקראתי ובא לי רוח דעת, בחרתי בה יותר מן השבט והכסא.

מקור הדברים אינו ברור, והפסוקים אינם ראיה וגם לא חכמתא דשלמה, אלא ששלמה התפלל על חכמה ונענה.

אגב, ראיתי ואיני זוכר כרגע היכן, כי הגאון בעל האבני נזר התחיל ללמוד קבלה, אלא שתוך כדי כך אמר שהוא רואה את כל דברי הנסתר גם בדברי הנגלה, וחדל ללמוד קבלה …! (ומשום מה מנקר בלבי ספק שמא אין זו אלא אירוניה דקה ונסתרת של ייאוש מהקבלה…!). כך אולי פירוש דברי הרלב”ח כשנשאל על הקבלה ועל הגלגול, שהשיב שהלוא הדברים סוד, ומנין ידע אותו, ומרבותיו לא קבל.

לפני זמן שמעתי ראיון עם הרב עובדיה יוסף לאחר שפרש מתפקידו, ושאל המראיין מה יהיה עם החינוך של רשת ש”ס והשיב הרב אל דאגה מהתורה הם ילמדו את כל החכמות, והראיה היא, ראה את ידידנו ריבי אריה ! ולכן אין פלא שבתשובתו ביבי”א ח”א בעניין זמן בין השמשות, מתפלא על פוסקים שבדיון הלכתי שכזה מעזים להסתמך על המציאות [!]. ולכן גם כתב לגבי טענת מהר”ם אלאשקאר ששיטת ר”ת מיוסדת על דברי ר’ יהודה שהולך בשיטת חכמי ישראל (בפסחים) שבלילה השמש מקיפה וסובבת את השמים ממעל וכו’ והגמ’ עצמה מציינת שדברי חכמי האומות נראין יותר (מעניין שברמב”ם במו”נ הגירסה שהודו לדבריהם), ואומר הרב ע”י עפ”י דברי השט”מ (שצוינו כבר ע”י הגרעק”א בפסחים) שחכמי אה”ע נצחו בטענות אבל האמת היא כחכמי ישראל …!

וזאת כתב רב בימינו שיודעני בו שנסע לארה”ב (התאכסנתי עמו במלון פארק האוז שבבורו פארק) ויכול היה לראות בעיניו שהשמש עמו כל הדרך מערבה.

שבוע טוב רפואה וישועה לכב”י וכט”ס

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 שבועות

יש משנה: הפוך בה והפוך בה דכולא בה.

בכל מקרה, לא מצינו שום חידוש בענייני מדע מלמדני התורה הגדולים. לא מצינו גנרטור חשמלי או אף מנוע פשוט שהומצאו בישיבות לאורך הדורות או בבית המלכות של שלמה המלך. אם הוא היה כזה חכם שיודע את כל המדעים האפשריים למה נצטרך לאפיריון או לאיש חרבו על יריכו היה עושה לעצמו מטוס פרטי או מרצדס חסינת ירי וממציא לעצמו רובוטים ורחפנים ששומרים עליו עם מכונות יריה אוטומטיות.

בקיצור, פתי מאמין לכל דבר.

השאר תגובה