פירות שנקטפו משדה בקיבוץ בתקופה זו בשנה

שו”תקטגוריה: הלכהפירות שנקטפו משדה בקיבוץ בתקופה זו בשנה
אורן שאל לפני 2 שבועות

שלום הרב,
קרובי משפחה חילוניים הביאו לי פירות שנקטפו ברשות משדה של קיבוץ בתקופה זו של השנה. ממה שידוע לי, פירות שנקטפו בתקופה זו, שייכים לשנת שמיטה ולכן פטורים מתרומות ומעשרות. בנוסף, גם אם שנת השמיטה לא נשמרה בשדה הקיבוץ, לא ידוע לי שהפירות נאסרים. האם מותר לאכול מהפירות הללו? האם צריך לעשרם?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

פירות שביעית פטורים ממעשר. העולם נוהג שאין איסור “נעבד” על פירות כאלה אז יש מקום להקל.

יהודה הגיב לפני 2 שבועות

עד כמה שידוע לי הנדון האם פטור ממעשר או לא תלוי במח’ הב”י והמבי”ט האם שביעית אפקעתא דמלכא. ולדעת הב”י שאינה אפקעתא דמלכא אלא צריך להפקיר, אם לא הפקיר צריך לעשר

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

ככל שאני זוכר מחלוקת הב”י והמביט היא לגבי יש קניין לגוי להפקיע ולא בשאלה האם צריך להפקיר. זה היראים. לכן בפירות בבעלות נכרית אכן חובת המעשר לכאורה תלויה במחלוקת הזאת, אבל שם יש לדון כי גם חיוב מעשר לא קיים בפירות של גוי. רק אם היה מירוח ישראל.
שו”ר שבאמת גם בזה נחלקו: https://bhl.org.il/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA/
והחזו”א הכריע לפטור ממעשר.
לכאורה שאלת המעשר בנדון דידן תלויה בשאלה האם הפטור ממעשר הוא בגלל קדושת שביעית או בגלל ההפקר של הפירות.

השאר תגובה

Back to top button