פסיקה עדתית

שו”תקטגוריה: הלכהפסיקה עדתית
צבי שאל לפני 3 שנים

שלום, רציתי לשאול: מה המקור לכך אשכנזי מחוייב לרמ”א וספרדי המחבר, וכי סנהדרין אמרו זאת?! מה הסברא בזה? והאם אתה מקבל זאת? אשמח לתשובה רחבה ולמאמר שלך בנידון

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אין לי מאמר על כך. יש הערה במאמרי על האוטונומיה בפסיקה.
לדעתי אין לזה מקור ולא צריך לנהוג כך. התזה הזאת מבוססת על שתי הנחות שאיני מסכים לשנייה מהן: 1. מנהג המקום הפך משום מה למנהג העדות (וידועה דעת ה רב עובדיה שטען שבארץ ישראל יש לנהוג כשו”ע, גם לאשכנזים). 2. שאתה מחויב למנהג גם במקום שיש לך עמדה. לדעתי, על ההנחה הראשונה יש מקום לדון (ואולי היא עצמה מנהג מחייב), אבל השנייה ודאי לא נכונה לדעתי. הירושלמי כותב שאם הלכה רופפת בידך הלוך אחר המנהג. אבל אם יש לך עמדה הלכתית (ובאם אתה בר הכי) – עשה כפי מה שאתה חושב. 

אליעזר הגיב לפני 3 שנים

ומתי אדם נהיה בר הכי? האם הוא צריך לשלוט בכל ההלכה (וכעין דעת רמב”ם לגבי סמיכה) או מספיק שעיין היטב בסוגיה, או משהו אחר?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

ראה במאמרי על האוטונומיה.

‫נ הגיב לפני 3 שנים

האם אפשר לעשות התרת נדרים במידה ואני משוייך לעדה שספרי הפסיקה שלה קשים להשגה, או שלא ברור להם כפי מי הם נוהגים?

מיכי הגיב לפני 3 שנים

איזו עדה? איני מכיר ספרי פסיקה עדתיים פרט לאשכנזים וספרדים. אולי יש גם תימנים…

‫נ‬‎ הגיב לפני 3 שנים

אלג’יראים. פוסקים כפי הרשבץ ואיפה שלא דיבר – כפי החידא

Back to top button