פרק הכונס

שו”תפרק הכונס
נועם שאל לפני חודש 1

אני לומד פרק הכונס ולא הבנתי את המשנה הראשונה . 
הכונס צאו לדיר ונעל בפניה כראוי  ויצאה והזיקה פטור. 
נפרצה בלילה פטור
פרצוה ליסטים פטור 
הוציאוה ליסטים לסטים חייבים
לא כל כך הבנתי את ההבדל בין יצאה לנפרצה ומה ההבדל בין נפרצה לפרצוה? 
בתודה מראש

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

הדברים נדונים בגמרא ובמפרשים שם.
נפרצה החידוש הוא שרק בלילה פטור. ביום הוא אמור לשים לב ולשמור. ראה תוס’ שם.
פרצוה ליסטים החידוש הוא שגם הליסטים פטורים אם לא הוציאוה. ראה תוס’ שם. 

השאר תגובה