פרשת בלק

שו”תפרשת בלק
נועם שאל לפני 7 חודשים

רציתי לשאול את הרב מדוע מוזכרת עצתו של בלעם רק בפרשת מטות “הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם” ולא בפרשתנו? 
בתודה מראש

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 חודשים

זה סוג השאלות שאני יכול לחשוב על הצעות פרשניות שונות, אבל כולן תהיינה ביטוי לתפיסות שלי. בד”כ אין דרך לאשש או להפריך אותן מהפסוקים עצמם. הסברים כאלה הם בד”כ וורטים ולכן איני עוסק בהם.
אציע לך משהו, והכל תחת מה שכתבתי למעלה. ייתכן שהתורה רוצה לומר שמה שבלעם עשה היה פסול וראוי להתנגד לו בלי קשר למניעיו. המעשה מצד עצמו הוא פסול ואל לנו להיכנס למניעים כששופטים מעשה והתנהגות. השיפוט על המניעים רלוונטי כאשר באים לשפוט את האדם על מעשיו, וזה מה שהתורה עושה בפרשת מטות. הנה, יש לך וורט לשבע ברכות או סעודת שבת הקרובים 🙂

חיים הגיב לפני 7 חודשים

עוד שאלה לגבי פרשת בלק:

מניין ידע משה את כל ההתרחשות שארעה בין בלק ובלעם לפרטי פרטים, כדי שיוכל לתארה ומלמוסרה לבני ישראל?
הרי אפילו לגבי “הנה ערשו ערש ברזל” כתב האבן עזרא שהיא הוספה מאוחרת, כנראה בגלל שמשה לא היה אמור להכיר את ערשו של עוג ברבת בני עמון.

mikyab צוות הגיב לפני 7 חודשים

את התורה אמר הקב”ה. משה רק כתב. לכן איני רואה קושי. חז”ל אומרים שאסתר ברוח הקודש נאמרה בגלל במגילה נכתבו דברים שהיו בליבם של אנשים.
ולגבי הנחותיו של אבן עזרא – כדאי לשאול אותו למקורן. אם משה יכול לדעת כיצד נברא העולם ומה אמר ה’ לאברהם, למה לא יוכל לדעת ממה עשויה ערשו של עוג?! אלו דברי תימה.

חיים הגיב לפני 7 חודשים

יש הבדל גדול בין סיפורי האבות לסיפורו של בלעם.

המאורעות שקרו לפני דורו של משה, היו כפי הנראה מקובלים במסורת בין כל בני הדור או לפחות בקרב השכבה המשכילה (זקני ישראל), כך מסתבר, וכך גם מופיע בחז”ל. לכן, גם אם משה היה זה שניסח והעלה על הכתב, עדיין הוא לא מספר על דברים שאף אחד לא מכיר.

לגבי רוב הדברים שארעו בתקופתו הוא גם לא מחדש, כי כולם היו שותפים להתרחשותם.
שונה היא פרשת בלעם, כאמור, כיוון שהיא ארעה בריחוק גאוגרפי ותרבותי.

אם מקבלים את עניין הכתיבה ברוה”ק, כמובן שלק”מ. השאלה היא רק מדוע האב”ע לא קיבל את עניין רוה”ק ב”הנה ערשו ערש ברזל”, וכאן הוא התעלם.

כבר החת”ס (יו”ד שנ”ו) ציין זאת, וז”ל:
“ויש לי לעורר בדבר אחד הנה אין לנו בכל התורה שום דבר שאין אנחנו בעצמנו עידי ראיה חוץ מפ’ בלעם כי כל מופת מצרים ומדבר את הכל ראו עינינו ונעשה לפני ס’ רבוא וכו’ כל התורה כולה ראינו בעינינו חוץ מפ’ בלעם מי הגיד לנו מה הי’ בין מלך מואב ובין קוסם אחד בלעם שבא אליו אל ארצו ולמה בא ומי הביאו ומי ידע שבנה מזבחות ושרצה לקלל ונהפך לברכה מי בא בסודם וישראל הי’ שרוים במדבר ואם הם עמדו בארץ מואב בראש הפסגה וראו למטה אל המדבר למרחוק מאין ידעו יושבי מדבר שמביטים עליהם מראש ההר הזה ושמנחשים עליהם ואפי’ מרע”ה לא ידע ורק מפה הקדוש ברוך הוא ית”ש נכתבו הדברים והנביא צווח זכר נא מה יעץ בלק וגו’ “.

ועי’ כאן:
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=27998

mikyab צוות הגיב לפני 7 חודשים

כבר כתבתי לך שעל אבע”ז אין לי מה לענות. דבריו דברי תימה.
ואם אתה מקבל שהיתה מסורת על מה שקרה עם אברהם, איני יודע למה משה לא יכול לדעת על ערשו של עוג. בהחלט סביר שהדבר היה מפורסם בעולם וכולם ידעו.

השאר תגובה