צמצום לא כפשוטו

שו"תקטגוריה: אמונהצמצום לא כפשוטו
חיים מנדל שאל לפני 2 שנים

שלום הרב,
לאחרונה נחשפתי לאתר על כל שיעוריך ומאמריך – ויישר כוח על הכל!
ראיתי בכמה מקומות כולל בשיעורים הראשונים של הסדרה שלך "הקב"ה והעולם" שאתה מאד מזלזל בשיטת הצמצום לא כפשוטו..
מבלי להיכנס לעניין שאיני מבין בו, יש נקודה שחוזרת גם אצלך (כמובן ממקורות קדומים) בקשר לשאלה הגדולה – אם צמצום לא כפשוטו אז אלוקים נמצא גם בשירותים..
איך שאני מבין בתורת חב"ד השאלה בכלל לא מתחילה –
כי בתוך השאלה/תמיהה מונחת הנחה שהקב"ה הוא בכלל "קדוש" ולכן לא מתאים שהוא בשירותים.. אבל לקורא קצת בתורת חב"ד ובכלל ברור שכל ההגדרה של קדוש וכיו"ב על אלוקים הוא רק מעשר הספירות ומטה.. 
הקב"ה של ה"סובב" ובטח למעלה מזה – אין לו שום שייכות לקדושה או להופכה, אז מה הבעיה שהוא בשירותים כמו בקודש הקודשים?? כל ההגדרות של טומאה וטהרה קדוש וטמא שחור ולבן זה רק ב"ממלא".  

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

כל אלו מילים. אם אתה לא אומר זאת על הקב"ה אז אין לי שום בעיה. אבל הבעיה שלי אינה שהקב"ה נמצא בשירותים. הבעיה לומר שצמצום לא כפשוטו זה בגלל שמדובר באמירה סתירתית שלא אומרת כלום. וזאת בלי קשר לשאלה על מה מדובר (על הקב"ה או על כל דבר אחר). כי זה אומר שאני ואתה והחתול בחצר שלי הם אלוקות (או ספירות/פרצופים וכו'). כלומר אני לא קיים.

חיים מנדל הגיב לפני 2 שנים

מבלי להיכנס לשאלה עצמה מה הכוונה בצמצום שלא כפשוטו (ואגב בחסידות כמה ראיות שהעולם הוא כן אמיתי, אחת מהם מהפסוק "בראשית ברא אלוקים"..) –
אני רוצה להבין מה כל כך מסובך לומר/להבין שיש אצל הקב"ה כמה בחינות, ואחת מהם היא לפני שהוא הגדיר בכלל את חוקי המשחק ואת הספירות בכלל, ומבחינת "דרגה" זו הרי מעלה ומטה שווים וכחשיכה כאורה ובטח שאין גדרים של טומאה וטהרה וממילא בשכל הפשוט מובן שמצד "דרגה" זו הוא נמצא במבואות המטופנות בדיוק כשם שהוא נמצא בקודש הקדשים!? ומה הזעקה הגדולה של מתנגדי תורת החסידות על זה? אלא אם כן מגבילים את הקב"ה כל כך ומניחים שמעצם היותו הוא "קדוש" ולכן לא יתכן שיימצא במקומות אלו..

חיים מנדל הגיב לפני 2 שנים

תיקון:
לא "נמצא במבואות המטונפות" אלא "אין בעיה אמונית/שכלית שיימצא במבואות המטונפות".

היינו – שאני לא שואל אם כן או לא, אלא מה החרדה הגדולה של מתנגדי החסידות נגד גישה זו.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

את זה כדאי לשאול אותם. אני הסברתי שהבעיה שאני רואה בזה היא שונה. זו בעיה לוגית ולא תיאולוגית.

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 שנים

ודאי שצמצום לא כפשוטו.
וודאי שאינך קיים.
אין פה שום סתירה, פשוט קצת קושי רגשי ומגבלה תפיסתית בהכרה שאינך קיים.

השאר תגובה

Back to top button