צניעות.

שו”תקטגוריה: הלכהצניעות.
אלחנן ריין שאל לפני שבוע 1

שלום רב.
בשיעור שהשתתפתי נאמר,שיש בעיה לאשה ללכת עם מיכנסיים מפני שזה פיסוק רגליים.כמו האיסור לרכב על בהמה.האם זה נכון?
האם צריך לחשוש לאור זרוע שאומר לפרוש עונה קודמת לוסתה?
ובעניין פאה נכרית:האם פאה שנראית ממש כשער הראש שא”א להבדיל, זה בעיה ? והאם זה בעיה יותר מפאה שכן אפשר לראות שזאת פאה?
וכן האורך של הפאה האם יש אורך ספציפי שצריך?
תודה רבה.
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

אין בעיה לרכב על הבמה וגם לא ללבוש מכנסיים. יש בעיה בלבוש לא צנוע. בגמרא הרכיבה על סוס מופיעה כהמלצה ולא כאיסור, אבל כשבנורמות כיום אין בזה חוסר צניעות אז אין בעיה.
לא נהגו להחמיר כאו”ז. אם כי הש”ך והחזו”א כתבו שראוי לעשות כן.
יש שיטות שאוסרות פאה לגמרי, ולכן השאלה רלוונטית רק לשיטות שמתירות. מתוך אלו יש פוסקים שכתבו שפאה שדומה לשיער זו בעיה. השאלה היא האם כיסוי הראש הוא עניין פורמלי או מהותי. מכיוון שלדעתי כיום אין בזה חוסר צניעות נותר רק העניין הפורמלי ולכן יש מקום להקל. והמחמירה תבוא עליה ברכה.
לא הבנתי את השאלה על אורך הפאה. אבל אין בהלכה כללים לגבי מה צריך להיות בפאה.

אלעד הגיב לפני 7 ימים

הרב כתב שמותר מכנסיים ושאסור ללבוש בגד לא צנוע , עכשיו נשאלות השאלות : מהי ההגדרה לבגד לא צנוע ? הרי רוב הפוסקים היום קובעים שמכנסיים זה לא צנוע .
שאלה שנייה , מי קובע מה נחשב צנוע ולא צנוע החברה ? ואם זאת חברה מתירנית שרגילה ללכת על מיני וחזייה( בכוונה לקחתי קיצון )

mikyab צוות הגיב לפני 7 ימים

תחשוב לבד. אין לזה הגדרה חד משמעית. ואיני חושב שרוב הפוסקים אומרים שזה לא צנוע. הם סבורים שזה כלי גבר. לדעתי אין כאן משהו לא צנוע.

השאר תגובה