קבוע ופריש‎

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיקבוע ופריש‎
נ' שאל לפני 4 חודשים

שלום מיכי
 
מעין מה שכתבת בסברה השלישית שלך טען פעם (כשהיינו בישיבה…) יודי יונגסטר לגבי שיטת הרבינו חננאל. שלחתי לו מייל וזה אשר הזכיר לי (ההסבר למטה שלו)
 
בברכה, נ’
 

ז”ל ר’ חננאל (כתובות טו ע”א, ד”ה בקרונה):

תשע חנויות ולקח…ספקו אסור, דאמרינן כל מאן דבעי מזבן מהדר אכל חנות וחנות, מאן דמזבין בזול מיניה זבן. וחנות דנבלה הוא מזבן בזול, הלכך חיישינן דמיניה זבין…
 
בזמנו טענתי שכוונתו לציין דוגמא בעלמא לסברא שכך הוא עניינה (בניסוח דהיום): הכרעה על פי רוב אפשרית רק כאשר השאלה כפי שהיא מתעוררת לפנינו היא שאלה על מציאות כפי שהיא, ואין שום מעשה שאנו יודעים עליו שיצר את הספק. אם יש מעשה כזה, כגון שאנו יודעים שאדם קנה בשר או שעכבר נטל לפנינו מאחד מן הציבורים, אי אפשר להתעלם מן העובדה שפעולות נעשות מתוך סיבתיות, תהא אשר תהא, לדוגמא – סקר שוק בחיפושים אחר הבשר הזול ביותר, וכיוון שברור לנו שיש סיבתיות לתוצאה שלפנינו – י אפשר להכריע רק באמצעות רוב ומיעוט, שהיא הכרעה שמתאימה רק למקרים בהם אפשר להתעלם מן הפעולות שהביאו למצב שלפנינו (משום שאנו כלל לא יודעים שהיו פעולות כאלה), כגון נמצא בשר בין החנויות. וכיוון שאי אפשר להכריע על פי רוב, ומצד שני אי אפשר לברר את הסיבתיות שהובילה לתוצאה – לא נותר אלא להישאר שספק, היינו מחצה על מחצה.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 4 חודשים

אם הבנתי נכון, כוונתך לחלק בין פעולה מקרית להחלטה של אדם מתוך שיקולים שהוא עושה, שזה לא משהו אקראי.
 זו הצעתו של אומן שהובאה בטוקבקים. עניתי שם שזה אמנם דומה לדבריי אבל הניסוח הזה בעיניי בעייתי כי גם אדם שפרש מביתו בעיר לנבעלת זו החלטה אנושית ובכל זאת מהגמרא כתובות טו ע”א עולה שזה נחשב מקרה של פריש והולכים אחר רוב (רוב תושבי העיר).

מיכי צוות הגיב לפני 4 חודשים

מעבר לזה, גם חתיכה שנמצאת ברחוב הגיעה על ידי אדם שקנה ואיבד אותה. גם שם סו החחטה אנושית לקנות אותה שם.
אמנם בזה יש לחלק שמכיון שאיננו יודעים מי האדם ולכל אדם שיקוליו שלו ניתן לראות בזה משתנה מקרי. אמנם לר”ח זה בוודאי לא נכון כי הוא מדבר על חנות זולה ויקרה, ואלו שיקולים משותפים לכל האנשים.
ודבריו בכלל תמוהים כי לשיטתו אם יגוע איזו חנות הכי זולה למה לא נניח שזה בא ממנה. מה עוד שהוא מתעלם מחוקי השוק שלמרות ההבדל במחיר יש כנראה יתרון לכל חנות (מיזוג אוויר, קירבה, נוחות קנייה, כשרות) אחרת היא לא הייתה מחזיקה מעמד. עובדה שיש קונים מכל החנויות. ושוב אם ידוע שרובם קונים מחנות x שוב לא ברור מדוע שלא נסיק שהחתיכה באה ממנה.

השאר תגובה