קביעת הלכה על פי המדע

שו”תקטגוריה: תורה ומדעקביעת הלכה על פי המדע
צביקה 7 שאל לפני 8 חודשים

הגמ’ בשבת פה. מבארת את דיני הזריעה בכילאים על פי ידע מדעי (קים לנו לרבנן, נלמד ממומחי האדמה כמבואר שם). 
וכתבו התוס’ וקים להו לרבנן דחמשא בשיתא לא ינקי. ואומר ר”ת דמכל מקום איצטריך קרא דאי לאו קרא ה”א אע”ג דלא ינקי איכא עירבוב ואסור קמ”ל קרא דבכה”ג ליכא עירבוב ובקרא לחודיה נמי לא סגי דלא הוה ידעינן חמשא בכמה שרי קרא אבל השתא דקים להו לרבנן דחמשא בשיתא. לא ינקי אית לן לאוקמי קרא בשיתא.
היינו, שהידע המדעי לבדו אינו יכול להכריע הלכה אף שברגע שהמרחק נשמר בין זרע לזרע, עדיין אנו צריכים ל”אישור” מהמקרא שלכך התכוונה התורה.
האם אין מקום להוכיח מכאן שהידע המדעי אינו חזות הכל בפסיקת הלכה? 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 8 חודשים

קודם כל ברור שהוא אל חזות הכל. הרי הידע המדעי לא אומר אם יש יניקה אלא כמה יניקה יש. הקו ממתי היניקה משמעותית כדי להיחשב הוא קו הלכתי. ראה מאמרי על הלכה ומומחיות (והסדרה בזום שהסתיימה כעת על הלכה ומציאות).
מעבר לזה, כאן זה אפילו יותר חזק. הרי החידוש שמביא התוס’ הוא משהו שמעבר לידע המדעי, ולכן כאן ברור שנדרש גם הפסוק. אולי יש ערבוב גם בלי יניקה? את זה המדע לא יכול להכריע.

צביקה 7 הגיב לפני 8 חודשים

מתי כן יש למדי משמעות א”כ?
אם אפשר גם דוגמא.
תודה.

צביקה 7 הגיב לפני 8 חודשים

למדע*

מיכי הגיב לפני 8 חודשים

למשל בבליעת כלים. הלכות נידה (מה מקור הדם) ועוד הרבה.

צביקה 7 הגיב לפני 8 חודשים

אם בליעת כלים תוכח אינה נכונה, אין מקום להלקות בשר וחלב?
לגבי נידה כנ”ל אם כתם הנאה כדם, ובמעבדה יבורר שאינו דם, לא ייחשב הדבר לכתם?

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

כל שאלה כזאת זוקקת תשובה מפורטת. אבל עקרונית כן.

משה הגיב לפני 8 חודשים

אגב, יש להעיר שפעמים רבות הגמ’ מוכיחה מפסוק דברים שאנו יודעים אותם בוודאות ממקורות אחרים (השכל הישר, נסיון חיים מינימילי ועוד)

צביקה 7 הגיב לפני 8 חודשים

משה אשמח לדוגמאות כי יש גם עיקרון של למה לי קרא סברא היא

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

ובה במידה יש עיקרון של איבעית אימא קרא ואיבעית אימא סברא. יש המון עקרונות.

השאר תגובה