קונקרטיות של נבואות מן התורה

שו”תקטגוריה: אמונהקונקרטיות של נבואות מן התורה
איתי שאל לפני 5 שנים

כבוד הרב שלום וברכה!
בנבואות בתורה:
והפיצך ה’ בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ”
“והיתה ארצכם שממה” וכן “והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויבכם היושבים בה”
איך הרב לא רואה בפסוקים את תפוצת עמ”י בכל העולם ואת ארץ ישראל כבלתי ניתנת ליישוב ע”י הגויים?וגם שהתופעות הללו היום הן חריגות כשלעצמן ויש צירוף מקרים מעניין בינם לבין הפסוקים.
תודה רבה!

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

לא הבנתי את השאלה. אכן תופעות חריגות שמובאות בפסוקים.

איתי הגיב לפני 5 שנים

האם ניתן לומר שהנבואות האלו התגשמו היום?למה הרב אינו מביא את הנבואות בחוברת החמישית בכלל הטיעונים?אם זה בגלל שהן ניתנות לפרשנות אשמח להסבר מכיוון שהפסוקים נראים לי ברורים.
ועוד,גם אם הן ניתנות לפרשנות-למה הרב לא מביא בחוברת את התופעות:תפוצת היהודים החריגה(ביחס לכמות היהודים)שיש היום ואת ארץ ישראל שאלפי שנים לא התפתחה כראוי עד בואנו?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

כן. בגרסה החדשה זה מופיע. אבל לגבי משמעות התגשמות הנבואות ראה את הערותיי כאן למעלה. סוגיא כלל לא פשוטה.

איתי הגיב לפני 5 שנים

תודה רבה הרב.

Back to top button