קידוש והבדלה

שו”תקטגוריה: הלכהקידוש והבדלה
נועם שאל לפני 5 שנים

שלום הרב, בהנתן מצב שאני נמצא עם עוד כמה נשים אישה יכולה לקדש ולעשות המוציא בסעודת שבת ולהוציא את כולם? כנל לגבי הבדלה?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

לגבי קידוש, איני רואה מניעה. ראה שו”ע סי’ רעא ס”א-ב. וגם ההסתייגויות במ”ב ובפוסקים שם (מהגמרא ד”תבוא מארה”) אין בהן ממש לענ”ד.
לגבי הבדלה יש לדון האם זוהי מעשהז”ג ונשים פטורות ואז אינן יכולות להוציא או לא (דהוי כשאר איסורי ומצוות שבת שנשים חייבות). ראה מחלוקת בזה בשו”ע סי’ רצו ס”ח וברמ”א שם. אמנם הפוסקים כתבו שגבר שהבדיל בתפילה חייב רק מדרבנן ואז אישה יכולה להוציאו.

Back to top button