קל וחומר. קידושין י,ב

שו"תקל וחומר. קידושין י,ב
NAV0863 שאל לפני חודש 1

\"רבינא אמר מדאורייתא וכו\' ומה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה כספה מאכילתה בתרומה ולא חיישינן לסימפון, זו שביאתה מאכילתה בתרומה אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה ולא ניחוש לסימפון\"
קשה לי, לכאו\' אין כאן קל וחומר אלא רק במה מצינו. 
הרי עצם הגדרת שפחה כקלה לעומת אשה כחמורה הוא לעניין סיבה לחיוב,- אבל השאלה הנידונית היא לשלילה. האם יש חשש שמחמתו נבטל את אכילתה בתרומה משום סימפון. ולעניין הסיבה לשלול את הדין דאו\', הרי שני הנידונים שווים. שהרי בשניהם נקודת המוצא שהם כן אוכלות בתרומה (באשה גם ע\"י ביאה ובשפחה רק באופן שנקנית בכסף), והשאלה היא האם נאסור עליהם. והסיבה שנחדש איסור הוא משום חשש סיפון ששוה בשניהם.
א\"כ לכאו\' אין כאן ק\"ו אלא רק השוואה.
תודה רבה!
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

הדיון אינו על שלילה אל על היתר לאכול בתרומה. השאלה מה כוח האכילה בתרומה של שפחה ושל אישה רגילה. כוח ההאכלה של אישה גגדול יותר ולכן החשש לסמפון לא ימנע אותו וישלול ממנה אכילה בתרומה. זה דומה לעיקרון של "כל זה אכניס בקו"ח" בתוס' ב"ק כה.

nav0863 הגיב לפני חודש 1

ישר כח.
רק לוודא שהבנתי.
הרב בעצם מניח שראשית היתר האשה לאכול אינו בהתרת האיסור לאכול תרומה, אלא שיש לה זכות כאשת הכהן לאכול מנכסיו, שמכוחו הותר לה איסור הזרות באכילת תרומה?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

ברור. ואני מוסיף שהסמפון אינו הדיון אלא עוצמת הזכות. ואם עוצמת זכות X לא נעצרת בגלל חשש סמפון אז עוצמה גדולה יותר ודאי לא תיעצר על ידיו.

nav0863 הגיב לפני חודש 1

שוב אני רוצה לומר- תודה רבה!
זה מבריק בעיני. וכמו כל הברקה טובה, ככל שחושבים עליה מתעצמת אמיתותה ומתגלה יופי פשטותה הלוגי.

השאר תגובה

Back to top button