קל וחומר

ר' שאל לפני 12 חודשים

בהמשך לשיעורך היום.

 
בתוך סוגית אין למדים למד מן הלמד בקדשים (זבחים נ’ ע”ב), ישנט דיון לוגי-פילוסופי במידת הקל וחומר. מהסוגיה עולה שקל וחומר אינו יחס טרנזיטיבי. לו היה יחס טרנזיטיבי, אזי אם a חמור מ-b, ו-b חמור מ-c, אז בהכרח a חמור מ-c, וניתן היה ללמוד קל וחומר ישירות מ-c ל-a. אולם עצם העובדה שהגמרא שם מסתפקת “דבר הלמד בקל וחומר, מהו שילמד בקל וחומר?” מראה שאי אפשר ללמוד ישירות את המקרה האחרון מהראשון, אלא יש צורך בשני לימודים נפרדים לגמרי.
 
המסקנה שלי מכאן היא שיחסי חומרה אינם בהכרח יושבים על ציר אחד, ולכן העובדה ש-a חמור מ-b, לא יכולה לומר כלום על היחס שלו ל-c. ומכאן עניין החומרה שמביאה לידי קולא. ונדמה לי שזה מתחבר למה שטענת היום.
 
שבוע טוב.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 12 חודשים

שבוע טוב.
אכן זו סוגיא מאד מעניינת בהקשר זה. ראשית, החומרה של א מול ב יכולה להיות במונחי “מטען” X, והחומרה של ב לעומת ג יכולה להיות בגלל מטען Y. לכן ברור שאין סיבה אפריורית להניח טרנזיטיביות.
הבעיה שאם היה כאן הסבר לוגי מסוג זה, היה עלינו לקבוע כלל דומה בכל הש”ס ולא רק בקדשים. לכן נראה שיש כאן עיקרון ספציפי לקדשים. ואולי בקדשים ההנחה היא שצירי החומרה לא ברורים לנו (כי הנושא לא קשור ליומיום שלנו, שלא כמו נזיקין למשל), ולכן דווקא שם אין טרנזיטיביות.
מעבר לזה, יש כלל שלא לומדים קו”ח מהלכה (למשה מסיני). בפשטות זה מפני שקו”ח הוא מידת דרש, ומידות הדרש עוסקות במקרא (לא תעשה גזירה שווה או כלל ופרט בש”ס או ברשב”א). ברגע שלמדת הלכה כלשהי בקו”ח מהפסוק, התוצר עצמו אינו פסוק. לכן עליו אינך יכול להפעיל את מידת קו”ח.

שם בסוגיא דנים בהרכבות של כמה מידות שונות זו על גבי זו, ומשתמע שאין כאן אמירה ספציפית לגבי קו”ח. אמנם יש הרכבות שהן כן לגיטימיות, וצ”ע מהו בדיוק הקריטריון.

השאר תגובה