קריאת התורה

שו”תקטגוריה: הלכהקריאת התורה
ממ שאל לפני חודש 1

שלום הרב
רציתי לשאול האם יש בעיה שהעולה לתורה יברך על ספר תורה אחד והבעל קורא על ספר תורה אחר (במרחק, מפני הקורונה) כך נהגו בביהכ”נ אצלנו בשבת ורציתי לדעת אי שפיר למעבד הכי. (האם זה קשור לפסק השולחן ערוך באורח חיים קמד ד ?)
ב. האם ניתן לברך מרחוק (יותר מד אמות) על הספר תורה?
תודה רבה מראש
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

לא רואה למה זה קשור. לחהיפך, משם עולה שכל הבעיה היא רק פגם שנראה כאילו הספר פגום, אבל אין בעיה עקרונית. אבל שם לא מדובר על ניתוק בין ברכה לקריאה כמו בנדון דידן.
נראה לי שאין בעיה בזה, שכן הברכה היא על הקריאה ולא על הספר, וכל עוד הקריאה כשרה לית לן בה. וחשבתי להביא ראיה לדבר מקריאת מגילה. דקי”ל שמגילה מחוקה שיש בה רוב אותיות כשרה. אבל לדינא צריך לקרוא מגילה כל מילה מתוך הספר. והקשו כיצד תתקיים הקריאה במגילה מחוקה, ותי’ שיקרא בשתי מגילות (שבאחת יש את מה שחסר בשנייה).
אמנם עי’ בשו”ע או”ח סי’ תרצ ס”ג וס”ז, ובנו”כ בס”ג שתירצו אחרת.
וכן ראיה מס”ת שנמצא בו פסול באמצע הקריאה שמחליפים ספר ולא חוזרים על הברכות.
אלא שלא הבנתי מדוע העולה מברך על ספר. שיברך את ברכותיו והקורא יקרא בספר שלפניו. למה צריך עוד ספר? האם זה בגלל שחששתם למרחק ד אמות? אני לא חושב שיש בעיה במרחק, שהרי גם טם יש חיוב על העולה הוא יוצא מהקורא מדין שומע כעונה.

השאר תגובה