ריבה ומיעט וריבה

שו"תקטגוריה: מטא הלכהריבה ומיעט וריבה
נתן שאל לפני 2 שנים

שלום הרב,
כידוע יש מחלוקת בין ר' ישמעאל ור"ע האם דורשים את התורה בכללות ופרטות או בריבויים ומיעוטים.
שאלתי היא על שיטת ר"ע, שדורש ריבויי ומיעוטי, במקרה של ריבוי מיעוט וריבוי, שהריבוי האחרון בא לרבות הכל (כמו הריבוי הראשון), מדוע לא נכתב רק הריבוי הראשון?
כמו"כ במיעט וריבה, שהריבוי מרבה הכל, מדוע לא נכתב רק הריבוי?
(ניתן היה לשאול גם לשיטת ר' ישמעאל בכלל ופרט, שלשיטתו הפרט הוא פירוש של הכלל, מדוע נכתב הכלל ולא רק הפרט. אבל לר' ישמעאל דיברה תורה כלשון בני אדם, אז לא קשה מדי)
 
תודה,
נתן

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

גם לר"ע תמיד מתמעט משהו אחד. כלומר לא מרבים ממש הכל. שים לב שכך הוא בכל הסוגיות.
בכלל ופרט כבר עמדו על כך הראשונים, וכתבו שה בא למעט שלא נעשה בניין אב מהפרט לשאר הקשרים.
מיעט וריבה אי אפשר לרבות בלי שכותבים את מה מרבים. אין מופע בתורה שהוא רק ריבוי.

השאר תגובה

Back to top button