ריבוי מלל בתורה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיריבוי מלל בתורה
אליקים הירשפלד שאל לפני 2 שנים

ישנה אימרה בגמרא במספר מקומות (לדוג' בבבא מציעא צד:): "מילתא דאתיא בקל-וחומר טרח וכתב לן קרא".
אנו רגילים להבין ולחשוב שכל מילה בתורה הא-להית היא מדוייקת ובעלת משמעות, והנה כאן- לא רק שישנה משמעות נסתרת שאין אנו מסוגלים לעמוד עליה, אלא שהגמ' אומרת בפירוש שבעצם אין כלל משמעות להלכה מסויימת והתורה טרחה לחינם לכתוב אותו. מה הפשט? 
תודה מראש

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

ייתכנו כאן כמה משמעויות. ראשית, לפי רי"ש ובית מדרשו התורה כותבת דברים גם לתפארת המליצה כדרכם של בני אדם. שים לב שבסוגיית ב"מ שם מופיע בפירוש שזה נאמר לשיטה שדיברה תורה כלשון בני אדם. שנית, ייתכן שהקו"ח לא לגמרי משכנע או שהקב"ה לא היה בטוח שאנחנו נעשה אותו ולכן כתב זאת בפירוש. ושלישית, לפי הרמב"ם בשורש השני מה שנלמד בקו"ח מעמדו כדברי סופרים, וכשהתורה כותבת זאת בפירוש הוא במעמד של דאורייתא. ולכל שאר הראשונים גם יש הבדל לגבי ענישה (שמקו"ח לא עונשים מן הדין). ויש לפלפל בסוגיא שם דמשמע שעונשים ממון מן הדין, וכידוע  נחלקו בזה ראשונים (ואולי אפילו המכילתא והבבלי, כדברי תוס' ריש ב"ק).

השאר תגובה

Back to top button