ריח

איש שאל לפני 3 שנים

רש”ש בשער”י ש”ג פכ”ה בביאורו בפלוגתת אביי ורבא בריחא מילתא, כתב שבריח יש חלקים לא נראים העוברים אל מגוף הדבר אל גוף המריח, (וכעי”ז גם באבנ”ז יו”ד צ), האם ידוע למעלתו האם יש לדבר ביסוס מדעי? וכן האם בדבר שמשמיע קול האם אין דבר כזה? 

תגיות השאלה:

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

ככל הידוע למעלתי, זה בדיוק מה שידוע כיום על ריח. הוא עובר על ידי חלקיקים מהדבר שעוברים באוויר אל האף. אבל קול הוא תנועה של אוויר (גל לחץ שעובר באוויר) ולא חלקיקים ממשהו שעפים שם. 

Back to top button