רס"ג על ספקנות

שו"תקטגוריה: פילוסופיהרס"ג על ספקנות
ישי שאל לפני 2 שנים

 

והשיטה השלוש עשרה שיטת הכסילים.
והם אנשים אשר עם הכחשתם את המדעים, הכחישו גם את המוחשות, ואמרו שאין אמתות לשום דבר כלל, לא למודע ולא למוחש.

ואלה יותר סכלים מכל מי שקדם זכרו, לפי שכמו שכאשר אומרים להם אפשר שהדבר קדום ולא מחודש, או מחודש בלתי קדום, או מחודש וקדום יחד, או לא מחודש ולא קדום, יאמרו: 'כן'.
כך כאשר תאמר לאחד מהם: אפשר שאותו האדם אדם ולא חמור, או חמור ולא אדם, או חמור אדם ביחד, או לא חמור ולא אדם, יאמרו: 'כן'.

ומי שהביאתו הכסילות, או הוציאתו העיקשות אל המצב הזה, אין מקום לדבר עמו, ולא עניין להתווכח עמו בדברי עיון, לפי שכל ראיה שתביא לו יכחישנה, ויתגבר 13 נגדה בויכוחי סרק, ויתאמץ בגוזמאות הבל.14
ועל כיוצא בהם אומר הכתוב:

בכל תושיה יתגלע15.

ואמר עוד:

באזני כסיל אל תדבר, כי יבוז לשכל מליך16.

ומי שמדבר אתם בדברי עיון, ויאמר להם: במדע אמרתם שאין מדע, והאם בסכלות? הרי הוא ביגיעת שווא17, לפי שאין אצלם לעיון אמיתות.
אבל הדרך לאלה, ירחמך ה', להרעיבם עד שיציק להם הרעב, ולהצמיאם עד שילהט אותם הצימאון, ולהכותם מכות מכאיבות עד שיבכו ויצעקו. וכאשר ידברו ויודו ברעב ובצמא ובמכות, הרי בכך הודו במוחש. וכאשר יקבלו האוכל והמשקה והנחת בכך, הודו בראשית דבר שאחרי המוחש. ולא נחדל מהם להעלותם מדבר אל דבר, עד שנביאם אל המדע השלם, ונורם בו שהדברים מחודשים. ואם לא יודו בדברים אלה, יש להתייאש לגמרי מלהכשירם, ובהם אמר הכתוב

אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו אולתו18.

האם אתה מסכים עם מה שהוא אומר?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

האם אני מסכים שמי שמכחיש את המוחש והמודע אין לו תקנה? כן.

השאר תגובה

Back to top button