רצון אלוהי חופשי

שו”תקטגוריה: פילוסופיהרצון אלוהי חופשי
דביר שאל לפני 3 שנים

הרצון האלוהי הראשוני שקדם לכל הוא שרירותי ומעבר לכל טעם ותכלית, ולכן לא נראה שאפשר להתייחס אליו.
חוקי הטבע הקבועים בעולם, המידות הקבועות בהם התגלה אלוהים בתנ”ך, וגם חוקי התורה הנצחיים שהוריד לעולם מטים לכאורה את האל להתנהלות הכרחית, גם אם לא נבין אותה תמיד. הכרחיות כזו מתעצמת יותר בעיסוק הקבלי בחוקיות מטאפיזית וכוחות עליונים. 
אז באיזה אופן ניתן להתייחס לאלוהים כבעל רצון חופשי ובחירי? או שבאמת נכון להתייחס אליו כמעין מנגנון, משהו ולא מישהו?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

גם אם אתה צודק, הוא בחר באופן חופשי ליצור עולם דטרמיניסטי. מעבר לזה היו מעורבויות אלוהיות במציאות: נסים הם הפרה של החוקים. לפני מתן תורה לא היו חוקי התורה. וכו’.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לגבי השאלה האם אלוהים הוא משהו או מישהו, נגעתי בזה במחברות (בספר הראשון בטרילוגיה). שם טענתי שיישות ראשונית שמסבירה את הבריאה צריכה להיות “מישהו” (תבוני ובעל רצון).

דביר הגיב לפני 3 שנים

תודה על התשובה, אך עדיין הדברים לא ברורים לי.

המעורבויות האלוהיות בעולם לכאורה אינן חופשיות באמת. הניסים הפרו את חוקי הטבע, אבל יישמו מידות אלוהיות קבועות ושלמות. חוקי התורה, בהנחה שיש בהם משמעות אוטונומית טובה ונכונה ביחס לטבע העולם, גם הם אינם חידוש אמיתי. הם הופיעו כשהזמן והאדם היו ראויים להם אך התקיימו קודם, כמו שחוקי הטבע היו קיימים גם לפני שהתגלו לאדם.

רק אקט הבריאה הראשוני נותר חופשי, אבל בגלל שהוא קודם לכל טעם ותכלית לא ברור לי כיצד ניתן להתייחס אליו בכלל כאלוהים. באיזה מובן הוא תבוני אם הוא לא מחויב לשום הגיון? גם מובנו כרצון איננו דומה למובן המוכר לנו, כבחירה חופשית בין אופציות נתונות, ונראה שמדובר באקראיות שרירותית ועיוורת לחלוטין.

אז איפה נשאר מקום לאלוהים כמישהו בין השרירותיות העיוורת של בריאת העולם להכרחיות הטבעית-ערכית של העולם?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אני באמת לא מבין את השאלה. עניתי שברגע הבריאה ובכל המעורבויות שלו מאז (וגם אח המעורבות שלו היא תוצר של בחירה והכרעה שלו). ואולי הוא עושה עוד דברים שאין לי מושג לגביהם.

. הגיב לפני 3 שנים

הרב, העניין הוא שאם תטען שהגורם הראשוני פעל בצורה אקראית אתה נקלע לבעיית טור 144 על הראיה הפיזקו תאולגית (ולא יכול להניח שהסיכוי שהגורם הראשוני ייצור עולם הוא 1 אלא אפסילון).

מכנגד, עולה השאלה שכמדמוני העלו באתר פעם כנגד הדטרמניזם בצורה קוסמולגית, שאז אתה נקלע לרגרסיה אינסופית. כמו כן לא סביר שגורם דטרמניסטי מוחלט יצור יצורים בחיריים.

בכל אופן, לדעתי מה שהשואל כותב הוא מעין מה שהרב כידוע הבחין באריכות בין פעולה מסוג Picking לבין choosing ואם ככה שאלוקים היה “חופשי” ביותר או אולי אפילו לפני שקבע את ערכי המוסר והערכים בכלל. כיצד יכול היה ליצור פעולה מעין choosing? כמו האריכות על האדם הרבני והריבוני ועבד ה’ הוא לבדו חופשי!

Back to top button