רציתי להודות

שו”תקטגוריה: כללירציתי להודות
י' שאל לפני 5 שנים

לאחר מספר רב של שאלות ודיונים והטרדות.. רציתי פעם להודות ולפרגן לך על היצרתיות ועל המקוריות שקשה מאוד למצוא (אם בכלל) בחברה שלנו בתחום האמונה והמסתעף. הכל תמיד היה נשמע לי אוסף גיבובים שחוזר על עצמו ובעיקר בא להצדיק את הדרך שחיו בה אותם אלה.
לא כך התחושה אצלך. 
אני בכל זאת מוכרח להעיר אם יורשה, שהשימוש במילה ‘דומני’ מעט רב מדי, נוח לקורא לקרוא גיוון של מילים. אפשר לכתוב ‘נדמה לי’ ‘עושה לי הרושם’ הגם שזה פחות ספרותי זה יותר מגוון. 
ובעניין אחר לגמרי (גם אם יורשה) טענת שכאשר קיים מספר רב של שאלות עדיף שיתורץ בתשובה אחת מאשר לדחות כל אחת בנפרד ולכן אינספור התהיות לגבי קיומו של עם ישראל והמסורת מסיני וכו וכו  מוליכות אותנו לתירוץ אחד כולל והוא התגלות אלוהית. השאלה היא האם כאשר נניח שמתן התורה היה מהשמים אנו לא ‘יוצרים’ מספר רב של שאלות מהכיוון השני. לגבי מעמד האשה והתפיסה לגבי חיי אדם ובכלל לכל מה שקשור לתפיסה ישנה וקדומה שמאפיינת מאוד את התורה. אז אמנם יש דחיות והסברים לכל נושא בנפרד, אך האם לא נעדיף תירוץ אחד על הכל במקום לדחות ולהשיב על כל אחד בנפרד. והתירוץ במקרה הזה יהיה שמתן תורה היא מסורת שעברה הליך משובש או הטמעה במסורת וכו

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

י’ שלום.
חן חן. באשר לניסוחים, קיבלתי את ההערה. בגלל קצב השאלות וההיקף שנדרש ממני לכתוב אין לי פנאי להקפיד על דקדוקי ניסוח. אבל אנסה לקחת לתשומת לבי.
 
אוסף השאלות לגבי מתן תורה לא מעיד שהיא לא ניתנה אלא לכל היותר שאיננו מבינים את מטרותיה וערכיה. שאלות אלו לא נוגעות לשאלה האם היא ניתנה או לא. בכל אופן, לא פעם ודאי קראת שאני אכן חושב שיש מסורות משובשות, וגם אם לא – יש מסורות שנוצרו על די בני אדם בנסיבות שונות מאלו שלנו ולכן יש מקום לשנותן. 

Back to top button