ר׳ אליעזר‎

י' שאל לפני 3 שנים

שלום,
הגעתי לגמרא בסוכה כח, שם מסופר על ר”א בן הורקנוס שלא אמר לעולם דבר שלא שמע מפי רבו.
זכור לי שכתבת על כך מאמר, ולכן רציתי לשאול, הרי תמיד מתחדשים ספקות בחיים, אז מה עשה ר”א בעצמו כאשר הסתפק בהלכה שלא שמע מפי רבותיו? 

בברכה

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 3 שנים

לא זכור לי מאמר שכתבתי על כך. הזכרתי את זה במאמרי על “בו ביום”.
לעצם העניין, מה שאתה מעלה כאן הוא יישומים של ההלכה למצבים חדשים ולא הלכות חדשות. כך או כך, נראה לי שר”א באמת אמר דברים שונים ממה ששמע, אבל הוא חי באתוס כאילו כל מה שהוא אומר הוא השלכה ישירה של מה ששמע מרבותיו. גם כיום אתה יכול לראות פוסקים ופרשנים שחושבים כך. הם לא מודעים לזה שיש בדבריהם הרבה חידוש ופרשנות לרבותיהם.

י' הגיב לפני 3 שנים

תודה רבה,
מצאתי חיזוק לדבריך מדברי הרב קוק, מובא בויקי, בערך על ר’ אליעזר:
רבי אליעזר נתפש כשמרן וחדשן גם יחד. מחד הוא העיד על עצמו כי: “מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא שחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם.” (תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף כ”ח, עמוד א’.), ובמקור אחר נכתב עליו “דרש בדברים שלא שמעתן אוזן מעולם” (אבות דרבי נתן, פרק ו, פסקה ג). הראי”ה קוק מסביר סתירה זו בכך שרבי אליעזר הבין מתוך דברי רבו דברים שאף אחד אחר לא הבין, ולכן אמנם רבו אמר דברים אלה, אך עדיין לא שמעתן אוזן מעולם[12].

מיכי צוות הגיב לפני 3 שנים

דבריו מובאים במאמרי הנ”ל.

השאר תגובה

Back to top button