שאלה ברש"י

ש' שאל לפני 5 שנים

לכבוד הרב מיכי שליט”א אחדשה”ט
 

סנהדרין ק: רש”י ד”ה דלא לבעול שלא כדרכה – דאין הגון לאדם לשנות את דרכו “והיינו דקאמר מאודניה”
 
לא הבנתי כוונת רש”י. 
 
ייש”כ גדול, 

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

שפיל לרישיה דסוגיא. מובא שם ציטוט מספר בן סירא ורוצים להסביר שבעומק כוונתו לא לעור האוזן של דג אלא לא לנהוג בדבר שלא כדרכו והכוונה לבעילה שלא כדרכה. “והיינו דקאמר אודניה”.

ש' הגיב לפני 5 שנים

אבל מה השייכות בין אודניה לביאה שלא כדרכה

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

קליפת העור מהאוזן היא עשיית דבר שלא כדרכו. ועל כך מסבירה הגמרא שהכוונה לרמוז על ביאה שלא כדרכה.

ש' הגיב לפני 5 שנים

רש”י כתב לעיל שקליפת האור מן האוזן הוא הדרך

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

אכן, וצ”ע. לולא דמיסתפינא הו”א דצ”ל “אין דרכו של דג להתחיל הפשטו מאוזנו”

Back to top button