שאלה בר' חיים

שו”תקטגוריה: עיון תלמודישאלה בר' חיים
ידעיה שאל לפני 5 שנים

שלום כבוד הרב, 
ר’ חיים על הל’ תפילין פ”א הי”א מבאר ע”פ ההבנה השנייה בבעה”מ והרמב”ן דלשיטת אביי מחלוקת רבנן ורשב”ג בסנהדרין היא על דין הזמנה ואילו ע”פ שיטת רבא היא בעיקר הדין לשמה. 
א. כיצד אפשר להעמיד מחלוקת רבנן ורשב”ג לשיטת אביי לחוד או לשיטת רבא לחוד, הרי הגמרא מציגה מחלוקת זאת כלימא כתנאי פשוט (ובלשון רבנו חננאל ‘אביי כת”ק ורבא כרשב”ג’). 
ב. מה פירוש ‘חולקין בעיקר הדין דלשמה’, כלשונו של ר’ חיים? 
תודה רבה. 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

אין לי זמן כעת להיכנס לסוגיא הזאת. עקרונית אומר שאין מניעה לומר שלפי אביי המחלוקת היא ב-X ולרבא ב-Y, וכעת אביי הולך כתנא אחד (במחלוקת לשיטתו) ורבא כתנא אחר (במחלוקת לשיטתו). בפרט אם יש מחלוקת הסוגיות (או בבלי וירושלמי), אז אפשר שאחת מהן לא סוברת את הלימא כתנאי. אוז יש לימא כתנאי למרות שכל אמורא מפרש את מחלוקת התנאים אחרת.
אגב, חיפשתי מהר ולא מצאתי שם את הלשון “עיקר דין לשמה”.

השאר תגובה

Back to top button