שאלה לגבי הראיה הקוסמולוגית

שו"תקטגוריה: פילוסופיהשאלה לגבי הראיה הקוסמולוגית
השואל מארץ עוץ שאל לפני 5 שנים

שלום הרב,
קיימת ראיה שמכונה הראיה הקוסמולגית, חלק מהמסקנות של הראיה היא טענה שקיימת יישות שהיא הכרח המציאות.
רציתי לשאול כיצד אנו יכולים לקבל מציאות כזאת? הרי טענה על קיום של יישות איננה תכונה. היא מעין "התממשות של האידאה" של היישות שאכן נמצאת במציאות. אם כן כיצד המסקנה של הראיה הקוסמולגית יכולה להיות מסוג של תכונה – "הכרח המציאות". היא לכל היותר יכולה להיות יישות שתמיד הייתה קיימת, אך את זה ניתן להשיג גם מייקום קדמון. (וכאמור הראיה הקוסמולגית תוקפת ייקום קדמון)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

אני באמת לא חושב שזו מסקנה מהטיעון הקוסמולוגי.
הראיה הקוסמולוגית לא ממש תוקפת יקום קדמון. להיפך, היא מניחה שהיקום לא קדמון. אמנם יש הנחה שהיקום בנוי מדברים שמוכרים לנו ולכן לא סביר שהוא קדמון. ומעבר לזה כיום ידוע שהיה מפץ גדול שיצר את העולם.
הראיה הפיזיקו-תיאולוגית תוקפת גם יקום קדמון כי יש את עקרון הטעם המספיק. ביארתי במחברת השלישית.

השואל הגיב לפני 5 שנים

ייתכן שלא הבהרתי את עצמי טוב, הראיה הקוסמולגית היא משפחה וסוגה רחבה של טיעונים.
חלק מהראיה היא הראיה מן התלות (הראיה מעצם קונטינגנטי) שכל יישות קונטינגנטית זוקקת סיבה אם כך, קיימת יישות שהיא הכרח המציאות (העצם מעצמם קונטינגנטי).
כלפי זה מתמקדת השאלה שלי.

mikyab123 הגיב לפני 5 שנים

בטיעון הזה אכן המסקנה היא שקיימת יישות מוכרחת. מה הבעיה בזה? ולדעתי השאלה האם הכרחיות היא תכונה או לא (לדעתי כן) לא משנה מאומה.

השואל מארץ עוץ הגיב לפני 5 שנים

הבעיה היא שממה נפשך,
אם יישות "שקיימת בהכרח" הוא תכונה אז זה נשלל מעיקרא כשאר אנו מניחים שקיום איננו תכונה.
ואם "קיום בהכרח" איננו תכונה, אז קיימת רק אפשרות אחת להבין זאת, כך שאתה טוען שמושג "קיום בהכרח" מגיח מאוסף התכונות של היישות. אם כך, אין שום הכרח שהקיום יגיח בצורה כזאת ולא אחרת.
הטענה שהיישות פשוט קיימת ולא יכולה לחדול מקיום (או להיות קיימת בצורה אחרת) זוקקת בדרך איזה היא איזה איפיון והקשר ממושג החפץ. וזה כאמור לא קיים.

2. הרב פה הפתיע אותי שכתב שהרב חושב שהכרחיות היא תכונה, אם כך מדוע אתה שולל את הראיה האונטולגית? ומדוע אתה לא מניח "אי שקיים בהכרח" ו"שד שקיים בהכרח"

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

לא מסכים. קיום אמנם אינו תכונה אבל לדעתי הכרח כן יכול להיות תכונה (של הקיום שלי ולכן שלי).
לא הבנתי את הצד השני (אם קיום בהכרח אינו תכונה).

אני לא שולל אותה קטגורית אלא חושב שהיא מבוססת על הנחות שניתן לדחות אותן. אני טוען שזה לא רק ניתוח מושגי (כפי שחשב אנסלם) אלא טיעון שמבוסס על הנחות.
בניסוח המעודכן שיופיע בספר אני באמת דוחה את הטיעון של אנסלם, בגלל שאחת ההנחות אינה סבירה. אבל זה דורש ניתוח מפורט, ואכ"מ.

השואל מארץ עוץ הגיב לפני 5 שנים

את אנסלם דייקא אתה דוחה? או את כל הראיה האונטולגית.

הטענה שלי שאם הכרחיות איננה תכונה, אז כיצד יכול להתבטא המסקנה בדבר יישות שקיימת בהכרח? מאשר יישות שקיימת? אם זה לא משהו בתכונת הדבר אז מה מייחד את היישות הזאת? מוכח שאין כזו יישות.

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

לא יודע מה ההבדל. את הראיה של אנסלם.

את הפלפול האחרון עדיין לא הבנתי,

ד הגיב לפני 5 שנים

השואל, אולי לא ראית אבל בתגובה הקודמת הרב כתב שלדעתו הכרחיות היא כן תכונה ונפל הפלפול

השואל מארץ עוץ הגיב לפני 5 שנים

ד, אני מבין שהרב אומר גם לשיטת מי שסובר שהכרחיות היא איננה תכונה.

הרב, (לגבי הראיה הקוסמולגית)
הטענה שלי היא שאם הכרחיות איננה תכונה, אז כיצד יכול להיות עצם שקיים בהכרח? הרי זה צריך להתבטא באיזהשהוא אופן בעצם עצמו. במידה ולא קיימת יכולת למהות זאת להתבטא בעצם אז אין סיבה להניח שיכול להיות ראיה שמוכיחה קיום הכרחי של הדבר. כי לא יכול להיות קיום הכרחי לדבר אלא רק קיום קונטינגנטי

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

אתה בעצם מקשה על עצם המונח "קיים בהכרח", בלי שום קשר לראיה הקוסמולוגית או האונטולוגית.
אני לא רואה את הקושי. לעצם שקיים יש תכונה שקיומו הוא בהכרח. ואם זו לא תכונה אז זה כמו סוג אחר של קיום. אז מה? עדיין כמו שאפשר לומר שהעצם קיים אפשר לומר שהוא קיים בהכרח.
כאמור, אני נוטה לכך שההכרח הוא כן תכונה.

השואל מארץ עוץ הגיב לפני 5 שנים

קודם כל אינני מחפש את התשובה בלהניח שאכן הכרחיות היא תכונה. בוא נניח את זה בצד.
(מי שסובר כך , אז כמובן שהשאלה מעיקרא ליתא). שאלתי היא רק לשיטת מי שלא סובר כן.

עכשיו, אני רואה פה אצל הרב שתי כיווני חשיבה רק שאת שתיהם לא הבנתי.
א. הרב הזכיר "לעצם שקיים יש תכונה שקיומו הוא בהכרח", אני מבין שאתה טוען שעד כמה שקיים העצם אז חלק מהתכונות שבו גורמות לו שקיומו יהיה הכרחי.
למעשה שמהות ההכרחיות מגיחה (אמרגנטיות) מתוך אוסף תכונות העצם. אך כיצד זה קורה? אם לכל תכונה ותכונה בו אין קשר לקיום (כי כאמור הקיום הוא הוא התממשות העצם ואיננו תכונה).
ב. ניתן להבין את דבריך, שעד כמה שקיים עצם קיימת עוד תכונה שנקראת "הכרחיות" והיא פועלת על העצם שתמיד ישאר בקיומו. אך היא לא יכולה לכוף את העצם להיות קיים (כדברי הראיה האונטולגית, אלא עד כמה שקיים אז הוא קיים בהכרח), אבל לא כל כך כיצד זה קורה, הרי אם אתה מודה שאין קשר בין הקיום לבין תכונות העצם, אז כיצד תכונה תוכל להשפיע על קיום העצם.
ג. בהמשך הרב כתב, "ואם זו לא תכונה אז זה כמו סוג אחר של קיום." לא כל כך הבנתי כיצד זה יכול להיות, הרי אין *משהו* שגורם להבדל בין קיום לקיום בהכרח (לא תכונה ולא מהות במציאות).

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

א. לא יודע מה מגיח ממה ולמה. יש קיום הכרחי בשונה מהקיום (בהנחה שההכרח אינו תכונה). זה הכל. למה משהו צריך להגיח ממשהו אחר?
ב. מה פירוש שהיא לא יכולה לכוף את העצם להתקיים? לא מבין את משחקי המילים הללו.
ג. זו מהות מציאותית שונה. מה גורם לשני טיפות גשם זהות להיות שני עצמים אחרים? זה שהם שניים אחרים. זה הכל.
איני רואה טעם בדיון הזה.

השואל מארץ עוץ הגיב לפני 5 שנים

א. אז איך קורה השוני הזה (בין קיום בהכרח לקיום רגיל) אם הוא לא מתבטא בשום פרמטר?!?
ב. שאם הם מסכימים שתכונות לא משפיעות על הקיום (ולא כמו הראיה האונטולגית) כיצד תכונת ההכרחיות (למי שסובר שקיימת ככזאת תכונה) משפיעה.
ג. אבל כיצד היא מתבטאת אם אין שוני בין שתי טיפות המים? אולי ההנחה המקדימה היא מה זה קיום למי שסובר שזה לא תכונה.

יש טעם גדול בדיון הזה, בנוגע לראיה הקוסמולגית.

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

א-ג. כבר שאלתי אותך מה מבדיל בין שתי טיפות גשם זהות (שגם נמצאות באותו מקום. באיזה מובן הן שתיים? יש הבחנות שלא נובעות מהבדל אלא מחוסר זהות. ראה דבריי בשתי עגלות שער שני לגבי עקרון זהות הבלתי נבדלים. לא ענית לי על זה.
ב. אני לא מבין מילה. אין טעם להמשיך לדעתי.

השואל מארץ עוץ הגיב לפני 5 שנים

שמדובר בשתי יישויות שונות. כל ישות מכילה את המאפיינים. ולכן אף כשהמאפיינים זהים לא תמיד קיימת יישות זהה.
אך עדיין לא הבנתי מה מבדיל בין יישות שקיימת בהכרח ליישות שקיימת? אם זה לא מתבטא באף מאפיין או מהות.
ג. נראלי ניתן לאחד אם כך למה שכתבתי הרגע לעיל.

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

לא בטוח שהבנתי מה כתבת. אתה אומר שלמרות הזהות במאפיינים ייתכן אלו שני עצמים שונים. אם לזה התכוונת, אז סיימנו. זה בדיוק מה שאני טוען, ולכן גם כאן מדובר בשני סוגי קיום שונים שלא נבדלים זה מזה בתכונה אלא בעצמותם.

השואל מארץ עוץ הגיב לפני 5 שנים

כיצד יכול להיות קיום שונה בעצמות? (זהו שאלה ג')
או שהיש קיים או שלא קיים. לא יכול להיות קיים בהכרח.

ד הגיב לפני 5 שנים

אתה מניח את המבוקש. זה בדיוק מה שהרב טוען: שיכול להיות אי-קיום, קיום, וקיום בהכרח.

השואל מארץ עוץ הגיב לפני 5 שנים

אני מסכים שכך נשמע ממה שכתבתי אך זה לא כך, כי המושג קיום הוא איננו "תכונה" (ברעיון הרחב של המילה),אלא התממשות של העצם במציאות. אז או שקיימת התממשות או שלא. אין מושג של התממשות בהכרח

השאר תגובה

Back to top button